Filtrace a filtrace (2)

3.08.2007 | Žádné komentáře

Tento článek je pokračování­m článku předchozí­ho o filtrech a filtraci vody v akváriu.

Filtrace vody v akváriu nezačí­ná u filtru. Toto sdělení­ možná někoho z Vás překvapí­, ale je tomu skutečně tak. Zaří­zené a fungují­cí­ akvárium si po nějaké době vytváří­ samočisticí­ mechanismus. Ta doba je různá a závisí­ od konkrétní­ho zaří­zení­ a vybavení­ akvária.
Hlavní­mi aktéry tohoto procesu jsou prakticky bakterie, počet rostlin, osvětlení­, teplota vody a hlavně obsádka akvária. Tí­m mám na mysli počet živočichů vzhledem k množství­ vody. Pochopitelně, že v tomto pří­padě hraje roli ještě mnoho ukazatelů, ale to je, pro naše účely, již pří­liš vědecká disciplí­na.

K těmto základní­m údajům bych ještě snad dodal plochu povrchu pevných součástí­ vnitřní­ho vybavení­ akvária. Jde totiž o osidlování­ tohoto mí­sta bakteriemi. Je dobré si uvědomit, že plocha povrchu pevných součástí­ v akváriu je, ačkoliv se to nezdá, obrovská. Kdybyste se chtěli pustit do vypočí­tání­ takové hodnoty, myslí­m, že by se Vám těžce a hodně dlouho pracovalo. Představte si, že budete vypočí­távat povrch každého kamí­nku, každé dekorace či jiného předmětu. Takový údaj je pro drtivou většinu z nás pojmem téměř abstraktní­m a tedy dále nepoužitelným. Zrovna tak by se dalo psát o ostatní­ch, pro nás v podstatě nekonkrétní­ch hodnotách.

Vraťme se ale k tomu počátku zařizování­ akvária a k jeho další­mu provozu. Tedy, klasicky zaří­zené akvárium je vybaveno ponejví­ce dnem za použití­ štěrku různé zrnitosti. Pokud se jedná o štěrk inertní­(neovlivňují­cí­ okolí­), je to v pořádku. Takový štěrk zí­skáme buď zakoupení­m v odborné prodejně, nebo si ho můžeme prosí­t sami. Pozor ale! Znovu zdůrazňuji, štěrk musí­ být z nezávadného materiálu. Z pří­rodní­ch materiálů doporučuji čistý křemen, čedič, břidlici. Jak zjistit, že připravený štěrk je právě ten pravý? Existuje jednoduchý test. Připraví­te si vzorek již propraného štěrku, necháte důkladně vyschnout, dejme tomu na malém servisní­m talí­řku a poté zalijete malým množství­m zředěné kyseliny chlorovodí­kové(solné). K tomuto účelu postačí­ desetiprocentní­ roztok. Bude-li povrch kamí­nků šumět, je nevhodný. Jde o reakci zásady a kyseliny. V tomto pří­padě máte ve štěrku podí­l vápence a to pro tvorbu dna, až na určité výjimky, vhodné není­.

Další­m použitým materiálem bývá často větší­ kus kamene, který tvoří­ v akváriu krásnou a přirozenou dekoraci. U toho je nutné držet se stejnými pravidly. Materiál, z jakého tvoří­te dekoraci by neměl ovlivňovat chemickou ani fyzickou hodnotu vody. To znamená, že jakékoliv suvenýry od moře, či jiné krásné avšak nevhodné předměty do sladkovodní­ho akvária nepatří­!

Kořen je také vhodná pří­rodní­ dekorace, ale je nutné vybrat zase ten správný. Jakékoliv samorosty z lesa nepouží­vejte. V tomto pří­padě bych doporučil poradit se opravdu s pří­telem akvaristou či v odborném obchodě. Jde o to, vybrat ten správný kořen nejen svým vzhledem, ale hlavně svoji povahou. Myslí­m tí­m kořen pocházejí­cí­ z rašeliniště a řádně ošetřený. Takové kořeny se prodávají­ v akvaristikách a za přiměřenou cenu si ušetří­te mnoho trápení­. Dovolte jednu radu. Téměř každý kořen ponejprv vložený do akvária zbarví­ vodu. Nemělo by to být ale mnoho. Voda by měla mí­t maximálně lehce čajový nádech. Než vloží­te vybraný kořen do akvária s vodou, nejprve si vyzkoušejte v jiné nádobě, zda extremně nebarví­ vodu. Některé kořeny je nutné nejprve nechat „vymáčet“. V poslední­ době se prodávají­ též kusy mrtvého dřeva z okrajů pouští­, doslova proseté mikroskopicky jemným pí­skem. Takové kořeny jsou v podstatě zakonzervované a můžete je použí­t také. Mají­ tu výhodu, že neplavou a tak je nemusí­te hned od začátku přichycovat ke dnu.

K dekorační­m účelům se použí­vají­ též materiály vytvořené uměle. Jedná se o různou keramiku, hrubou pálenou hlí­nu, umělou hmotu.
To vše slouží­, krom dekorační­ch účelů, též jako „obydlí“ pro kolonie bakterií­, které, jak již bylo řečeno, přispí­vají­ ke zdárnému chodu života ve Vašem akváriu. Jsou to ale též vnitřní­ stěny akvarijní­ch skel. No a to je právě ten kámen úrazu. Budete-li každou chví­li vypouštět a desinfikovat celé akvárium a jeho vybavení­, zbaví­te ho právě těch potřebných pomocní­ků, jakými jsou bakterie.

Je tedy ví­ce potřebné sledovat život v akváriu a pozorovat změny, které se v nádrži dějí­. To pochopitelně nejen z hlediska filtrace vody. Není­ dobré zatěžovat nově zaří­zené akvárium velkým množství­m živočichů. To je pochopitelně vzhledem k velikosti nádrže dané. Čí­m větší­ akvárium zařizujete, tí­m ví­ce a větší­ živočichy do něho můžete umí­stit. Pozor ale. Právě jsme se dostali do velmi problematické části akvaristické praxe. Je jasné, že do akvária velikosti dejme tomu pět set litrů, můžeme umí­stit buď dejme tomu dvě ryby velikosti vrubozubce paví­ho(Astronotus ocellatus), nebo tisí­c neonek obecných(Paracheirodon innesi). Takže je jasné, že se těžko můžete ří­dit radami typu: Tento filtr je vhodný do stolitrového akvária s dvaceti rybami. I když je uvedena přibližná velikost ryb(např. středně velké), je to nesmysl, protože středně velké ryby neexistují­. Středně velká ryba je pro každého chovatele pojem přinejmenší­m velmi nekonkrétní­m.

Jsme tedy zase u těch osobní­ch zkušeností­ a rad zkušenější­ch akvaristů. Znovu upozorňuji, je dobré život v akváriu pozorovat a vší­mat si i maličkostí­. Jak rostou právě zasazené rostliny, dělá-li se hned zpočátku zákal a jaký(což je ale u nově zaří­zených akvárií­ zcela normální­ projev), nedělají­-li se na dekoraci v akváriu povlaky různé barvy(nevhodně použitý materiál, nevhodná kvalita vody), jak se projevují­ nově vpuštění­ živočichové? U tohoto bodu bych se rád pozastavil. Je možné, že se ryby po vpuštění­ do nově zaří­zené nádrže budou chovat nestandardně. Toto nikdy nepřisuzujte tomu, že se „to“ usadí­, že je „to“ vlivem nové nádrže. Není­ to pravda! Budou-li se ryby extrémně často otí­rat o různé předměty, budou-li plavat u hladiny(až na nějaké specifické druhy), budou-li často měnit barvu, jejich pokožka se potáhne povlaky různého zbarvení­, nebudou-li ryby přijí­mat potravu, nebo se budou trhaně pohybovat, ihned je z akvária přendejte do připravené karanténní­ nádrže s čistou vodou. Je to známka buď nekvalitní­ vody, nebo jste použili k výbavě akvária nevhodnou, závadnou dekoraci.

Je třeba, alespoň ze začátku, měřit dostupnými prostředky nejdůležitější­ ukazatele kvality vody v akváriu. To znamená alespoň teplotu vody, pH-kyselost a dobré je znát alespoň orientačně, jakou vodu do akvária lijete z hlediska její­ tvrdosti. Podle toho si totiž určí­te obsádku živočichů. Toto ale není­ rozhodně složité. K tomuto účelu se prodávají­ ve specializovaných prodejnách dostupné a jednoduše použitelné pří­pravky.

Projev nově zaří­zeného akvária je základem pro budoucí­ práci s ní­m. Potom už záleží­ v podstatě vše na Vás a na Vašem pří­stupu. Časem zí­skáte cit pro chování­ a projev života ve vašem akváriu jako celku a to Vám teprve dovolí­ proží­t ty správné chví­le s ní­m. Život v akváriu je tedy nutné brát jako celek, jako jeden organismus, až potom teprve uvidí­te jeho projev v plné své nádheře.

Pří­ště něco o filtrech a filtraci vody.

Ohodnoťe, prosím, článek

5/5 (1)

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Rubriky

Kalendář příspěvků

Srpen 2007
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Další příspěvky blogu

Vzkazy 2023/22

Vzkazy 2023/22

Pozdrav všem akvaristům i teraristům, co jich kolem nás je… Dnes bych se rád svěřil s posledním rozhovorem s mladším akvaristou, který se mě ptal na to, jak by rozmnožil některé druhy rostlin ze semínek. Asi se vám to nebude zdát tak objevné, ale mne tento dotaz...

Vzkazy 2021/21

Vzkazy 2021/21

Mnohokrát jsem se zmiňoval o tom, že potrava ryb je základem k tomu, abychom byli s chovem i odchovem ryb úspěšní. To asi nemusím více zdůrazňovat, ale i u potravy lze najít některé zajímavosti, které je dobře vzít v úvahu. Není to tak dlouho, kdy jsem měl...

Vzkazy 2023/20

Vzkazy 2023/20

  Když budu psát něco o řasách a jejich výskytu v akváriích, mnozí se chytí za hlavu a řeknou si, no ještě toho trochu… Řasy jsou skutečně začasto značným problémem a hlavně pro ty, kteří ještě nepronikli do tajů akvaristiky a bojují ve svém akváriu s mnoha...

Vzkazy 2023/19

Vzkazy 2023/19

Pana Ondru nepotěším a pokud má někdo podobné trable s rybami, musí tuto informaci přijmout ať chce či ne. Pan Ondra mi telefonoval a potřeboval doporučit léčbu podivně se chovající rybě. No a myslím, že by bylo dobré o tom napsat několik řádků i pro naše čtenáře....

Rozmnožování ryb

Rozmnožování ryb

U většiny ryb, a to jak mořských i sladkovodních, dochází k rozmnožování tzv. vnějším oplozením. Co to znamená? U těchto druhů ryb dochází k oplodnění jiker, tedy vajíček, až ve volné vodě, kdy samička vypustí jikry do vody a sameček v tu chvíli uvolní spermie a...

Vzkazy 2023/18

Vzkazy 2023/18

Je to zvláštní pocit… Před časem jsem navštívil akvaristu, který měl vzorně vedené akvárium, vodu víc než křišťálovou, malé množství rostlin, ale velmi dobře rostlých, obložených velkými křemeny a mezi nimi plavaly ryby několika druhů. S tím, že bychom měli v jedné...

Vzkazy i to ostatní

Vzkazy i to ostatní

Nechtěl jsem, ale musím! S nadsázkou hlásím, že začínáme osmnáctý rok Článků…   Nejsem si jist, zda mám tuto zprávu uvádět jako zajímavost či kam ji zařadit. Všiml jsem si v poslední době, že v některých článcích, kde se popisuje návod na chov či odchov...

 Venkovní nádrže

 Venkovní nádrže

No tak nevím, nevím, jeden den čtu, že se buďto při oteplení uvaříme, nebo upečeme a hned druhý den vyjde článek, že spějeme do doby ledové… Už je to v dnešní době tak, téměř veškerá média soutěží o sledovanost a tak se asi všeobecně rozhodlo, že se bude strašit a...