Dotační programy EU

Fotovoltaická elektrárna

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy

FVE 99,82 kWp DAJANA PET, s. r. o. 

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004047

Cílem projektu je zvýšení energetické hospodárnosti provozovny žadatele prostřednictvím instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.