Filtrace a filtrace (2)

Tento článek je pokračování­m článku předchozí­ho o filtrech a filtraci vody v akváriu. Filtrace vody v akváriu nezačí­ná u filtru. Toto sdělení­ možná někoho z Vás překvapí­, ale je tomu skutečně tak. Zaří­zené a fungují­cí­ akvárium si po nějaké době vytváří­...