Blog

Věci normální i věci divné

Je tomu už tak. Pozoruji nabídky a ceny ryb, které mi pravidelně chodí od velkoobchodů, ale i na internetu v nabídkách nejrůznějších firem i chovatelů, a začasto se nestačím divit, jak se v čase vyvíjejí. Jedno je ale jisté a to, že i tyto skvosty našich akvárií podlehly neviditelné paži trhu a jsou ovlivněné běžnou […]

Více

Hezký den všem

Jednou za čas musím připomenout pravidla hry tady u nás na DAJANĚ v Článcích. Během roku mi přijde do pošty několik desítek, a snad i víc, dotazů. Ty dotazy jsou na různá témata a začasto je použiji i jako námět na článek. Některé dotazy ale jsou tak obsáhlé, tedy spíše odpověď na ně, že v […]

Více

Tak jsme zase o rok…

No, někdo sice může namítnout, že je tak starý jak se cítí, ale co naplat, s časem si prozatím věda nikterak neporadila a tak musíme, (to slovo nemám moc v lásce), přijmout čas jako nekompromisní veličinu stárnutí.   Přiznejme si ale jedno, začasto se v našem životě stává, že se sami pokoušíme čas posunout nikoliv dozadu, […]

Více

Problematika zdánlivě na první pohled jasná

Co dnes napíšu do článku se stává zcela ojediněle, ale stává, a kdo se s „tím“ setká, může mu „to“ způsobit větší problémy, než je na první pohled patrné. Tedy pokud není poučen… Máte-li doma několik akvárií a od počátku se snažíte porozumět všem těm propletencům s odchovem akvarijních ryb, dříve či později se dostanete do […]

Více

Čas vánoční, čas příběhů…

Jména a místa jsou v tomto příběhu smyšlená z logických důvodů, i když doba ve které se udál, je dávno pryč.   Kolem Vánoc, tedy okolo slunovratu a pro mnohé též v dobu zrození podstaty tohoto světa, se dějí věci, které se běžně během roku nestávají. Asi každý z nás si jistě vzpomene na některou z nich. Tento […]

Více

Mikro plankton – též k článku z 21.3.2020

Protože jsem se v posledních článcích zabýval potravou a některými aspekty s ní spojenými, rád bych dnes předal několik zkušeností s podáváním živé potravy těm nejmenším z nejmenších, tedy právě vykulenému potěru.   Je to problematika jedna z nejdůležitějších při odchovu ryb a tak bych rád podal některá objasnění této problematiky. V minulých článcích se jistě dočtete, […]

Více

Vzkazy 2020/30

Embryo, larva, juvenilní stadium, adultivní stadium a senektivní stadium…   To, co jste si přečetli v úvodu dnešního článku, je pojmenování vývoje rybího života od početí až po jeho finální stadium. Je to, pravda, velmi strohá odpověď na dotaz od pana Z. Podrobně jsem ale o tomto psal již několikrát a tak je možné vyhledat tyto […]

Více

Vnější „superfiltr“, vzpomínky na budoucnost

Už je tomu tak, že nejen akvaristi se snaží neustále něco ve svém oboru vylepšovat a zdokonalovat. Než jsem se v běhu času dopracoval k vlastní líhni, kde využívám dnes velmi jednoduché a snadno udržovatelné filtry, experimentoval jsem všemi možnými způsoby. Jedním z nich byl vnější filtr v super podobě, tedy vlastně biologický. Někdo může […]

Více

Vzkazy 2020/29

POZOR na to!!! O Artemii jsem psal již mnohokrát a tak prosím pouze o to, abyste si vyhledali články s tímto tématem v Článcích. Jen pro úplnost dnes odpovím na jeden dotaz. Velikost Artemie již mnoho akvaristů dovedla potrápit, ale je snadné se s tímto problémem porovnat. Tedy POZOR na to, nelze brát v úvahu […]

Více

Dnes o častých dotazech

Chovali, nebo dokonce odchovávali jste někdy tzv. problematické ryby? To pojmenování se ujalo během doby a myslím, že sice vystihuje podstatu věci, ale není tak úplně správné. Je tak trochu zavádějící. Jako problematické se vždy pojmenovávají a pojmenovávaly ty ryby, se kterými je větší práce než s těmi, které jsme se doposavad naučili znát i […]

Více

Top