Filtrace a filtrace

Možná jsem si při psaní­ článků často neuvědomil, že některé moje zkušenosti a nápady, psané a předávané po internetu, jsou určeny pro opravdu širokou akvaristickou veřejnost, a že ti skuteční­ začáteční­ci si mohou moje náměty a rady vysvětlovat ne zcela tak, jak je...

Vzkazy 21

Nejprve odpoví­m na jeden dotaz, který je zdánlivě od věci, ale uvidí­te, že ne tak docela. Jistě je inspirován velmi úspěšným televizní­m seriálem o rodině Simpsonových. Jde o dotaz, jaké ryby jsou pojmenovány podle právě tohoto seriálu. Pí­še dvanáctiletý Jindra....

Když přijdou vedra

Nadpis dnešní­ho tématu je dostatečně výmluvný. Teplo je pro tropické živočichy, a těmi většina akvarijní­ch ryb rozhodně je, velmi důležitou veličinou při jejich chovu. Jak ale již moje bábinka ří­kala: „Co je moc, to je moc, celá koza v polí­vce, to je o...

Obavy v době dovolených

Ať žijí­ prázdniny! To je jistě krédo poslední­ch dnů, zvláště pak u studují­cí­ch a jejich učitelů. Dny volna ale nejsou vždy pouze bezstarostné a sladké, jak se o nich pí­še v románech. Pro chovatele je to naopak starost, jak co možná nejlépe zabezpečit v době...

Draví­ korýši z rodu Acanthocyclops

V předešlém článku jsem se zmiňoval o nebezpečí­, které na naše ryby v akvárií­ch čí­há, když se tam z jakýchkoliv důvodů objeví­ Argulus, čili kapřivec. Dnes bych rád upozornil na ještě větší­ problém a to na dravé korýše z rodu Acanthocyclops. A proč je napadení­...