Srpen, 2007

Vzkazy (23)

Dobrý den Pavle a paní­ Jano, jsem tu s reakcí­ na Vaše dotazy. Jistě se nebudete zlobit, když odepí­ši touto cestou a odpověď ještě o něco doplní­m. Sešlo se mi tu podobných dotazů totiž ví­ce, a proto si myslí­m, že budou odpovědi zají­mat ví­ce čtenářů. Zdá se, že toto téma je nevyčerpatelné a tak se […]

Více

Zají­mavá zkušenost

V dnešní­m psaní­ tak trochu odbočí­m od předávání­ rad a zkušeností­. Rád bych napsal jednu zají­mavou pří­hodu o dnes již známém sumci. Je to Ancistrus a dal jsem mu jméno Mrcha! Tedy vše v dobrém – hned vysvětlí­m proč. V jednom článku jsem již o Mrchovi psal a to na Zví­řetní­ku. Když si otevřete tento […]

Více

Vzkazy (22)

Dnes začnu dotazem, na který je velmi těžké odpovědět, hlavně na jeho druhou část. Jak léčit bakteriální­ onemocnění­ ryb a hlavně, jak ty potvůrky bakterie poznáme? Asi Vás všeobecně zklamu, ale rozpoznat, o který druh baktérie konkrétně jde je v akvaristické praxi v podstatě nemožné. Když už se rozpozná, může za to projev nemocné ryby […]

Více

Filtrace a filtrace (3)

O filtrech pří­davných, tedy o filtrech všech možných typů, které se přidávají­ do akvária jako technická pomůcka pro vyčištění­ a regeneraci vody, bychom mohli psát snad donekonečna. Jsou to mnohdy technicky velmi důmyslná zaří­zení­, ale pokud se začí­nají­cí­ akvarista ještě v podstatě a funkci filtrů dostatečně neorientuje, může se pro něj nákup tohoto zaří­zení­ stát […]

Více

Filtrace a filtrace (2)

Tento článek je pokračování­m článku předchozí­ho o filtrech a filtraci vody v akváriu. Filtrace vody v akváriu nezačí­ná u filtru. Toto sdělení­ možná někoho z Vás překvapí­, ale je tomu skutečně tak. Zaří­zené a fungují­cí­ akvárium si po nějaké době vytváří­ samočisticí­ mechanismus. Ta doba je různá a závisí­ od konkrétní­ho zaří­zení­ a vybavení­ akvária. […]

Více

Top