Draví­ korýši z rodu Acanthocyclops

V předešlém článku jsem se zmiňoval o nebezpečí­, které na naše ryby v akvárií­ch čí­há, když se tam z jakýchkoliv důvodů objeví­ Argulus, čili kapřivec. Dnes bych rád upozornil na ještě větší­ problém a to na dravé korýše z rodu Acanthocyclops. A proč je napadení­...