Červen, 2007

Vzkazy (20)

V poslední­ době jsem odpoví­dal na několik dotazů týkají­cí­ch se nemocí­ akvarijní­ch ryb, zvláště pak na dotazy, ohledně některých druhů rybí­ch cizopasní­ků. Věřte, je to téma velmi citlivé a takto na dálku dokonce mnohdy i nevděčné. Problém je v tom, že odpoví­dají­cí­ nemá ponětí­ o tom, jak daleko je tázají­cí­ se svými vědomostmi. U nemocí­ […]

Více

Nepodceňujte maličkosti (2)

Paracheirodon innesi žije v povodí­ horní­ho toku řeky Amazonky. To uvádí­ literatura, a i když bych mohl její­ výskyt ještě ví­ce specifikovat, pro náš článek tento údaj postačí­. Od počátku chovu těchto ryb šlo akvaristům pochopitelně i o její­ rozmnožení­. Byl a dodnes je to „výuční­ list“ pro každého akvaristu, začáteční­ka. Dlouho se to nedařilo […]

Více

Nepodceňujme maličkosti

V tomto článku bych rád upozornil na jednu velmi citlivou skutečnost, pro kterou mohou mí­t problémy s odchovem některých druhů ryb i pokročilí­ akvaristé. Konkrétně jde o jikry, práci s nimi a o volná embrya v eleuterembryonální­ fázi. To je embryo, které se právě vylí­hlo z jikry a ještě není­ schopno samostatně přijí­mat potravu. Využí­vá […]

Více

Vzkazy (19) pokračování­

Dokrmí­te-li Ancistrusy do dospělosti, velmi dobře rozpoznáte samce od samice. Krom jiného (tvar prsní­, hřbetní­ a břišní­ ploutve), se pohlavní­ rozdí­ly na první­ pohled poznají­ podle měkkých rozvětvených kožní­ch výrůstků na rypci a hlavě, které mají­ jen samci. U samic se tvoří­ výrůstky pouze v omezeném množství­ po stranách hlavy pod očima. Tyto nejsou ale […]

Více

Vzkazy (18)

Začnu dotazem, který mě rozesmál. Upozorňuji ale, že nešlo o smí­ch posměvačný, ale vskutku upří­mný. No, posuďte sami. Tereza má starost o svoje závojnatky, tedy abych byl přesný, o jednu ze tří­. Zakoupila je před půl rokem v odborné prodejně a až dodnes, podle komentáře majitelky, se těší­ dobrému zdraví­. V poslední­ době se ale […]

Více

Top