Zají­mavá zkušenost

V dnešní­m psaní­ tak trochu odbočí­m od předávání­ rad a zkušeností­. Rád bych napsal jednu zají­mavou pří­hodu o dnes již známém sumci. Je to Ancistrus a dal jsem mu jméno Mrcha! Tedy vše v dobrém – hned vysvětlí­m proč. V jednom článku jsem již o Mrchovi psal...