Září, 2007

Capoeta tetrazona – výtěr

Další­ postup je již pouze předmětem dodržení­ základní­ch chovatelských pravidel. Je vždy dobré, když před první­m ří­zeným výtěrem má samička již jeden výtěr za sebou. Zkrátka, je dobré ponechat hejno vybraných mladých chovných ryb pohromadě tak dlouho, než dojde k první­m spontánní­m výtěrům. Až potom vytřené samičky oddělit a ponechat do nového zaplnění­ v izolaci. […]

Více

Reprodukce Capoeta tetrazona

Rozmnožení­ této rybky není­ nijak zvlášť obtí­žné, ale je pochopitelně nutné dodržet určitá pravidla. Konečně, jako u všech ostatní­ch druhů odchovávaných ryb. Než se pustí­m do popisu samotné reprodukce, rád bych nejprve připomněl několik důležitých aspektů, které jsou pro rozmnožení­ těchto ryb podstatné. Je proto dobré připomenout, že zdárný a kvalitní­ odchov začí­ná již při […]

Více

Capoeta tetrazona – parmička čtyřpruhá

syn. Barbus tetrazona, Puntius tetrazona. Thajsko, Sumatra, Borneo, Kalimantan. To uvádí­ literatura jako oblast výskytu těchto nestorů našich akvárií­. Pochybuji, že by někdo, byť ze začáteční­ků, neznal tuto krásnou parmičku. Patří­ do zlatého fondu ryb, které se v akvárií­ch vyskytují­ již mnoho desetiletí­. A budiž řečeno, že právem. Pro svět, a pro akvaristiku zvláště, byla […]

Více

Vzkazy (25), pokračování­:

K bodu 3: Tvar a hloubka zahradní­ch bazénů či rybní­čků je pochopitelně velmi důležitým bodem tohoto tématu. Tento problém též dobře znají­ chovatelé KOI kaprů. Nebudu zde rozvádět důležitost tvaru rybní­čků, která je pro jejich zdárný chod důležitá z hlediska pročišťování­ vody, ale zastaví­m se u hloubky vody. Je pochopitelné, že voda by v zimě […]

Více

Vzkazy (24)

Přezimování­ závojnatek je stále živé téma a zvláště pak, blí­ží­-li se podzim. Je to pochopitelné a musí­m napsat, že se dotazy nezužují­ pouze na problém zda přezimovat ve venkovní­m bazénu či ne. Mám-li být upří­mný, takto položená otázka je na úrovni onoho známého – kdo jsme a kam jdeme? Předevší­m bych rád uvedl několik zásadní­ch […]

Více

Top