4 září, 2007

Vzkazy (24)

Přezimování­ závojnatek je stále živé téma a zvláště pak, blí­ží­-li se podzim. Je to pochopitelné a musí­m napsat, že se dotazy nezužují­ pouze na problém zda přezimovat ve venkovní­m bazénu či ne. Mám-li být upří­mný, takto položená otázka je na úrovni onoho známého – kdo jsme a kam jdeme? Předevší­m bych rád uvedl několik zásadní­ch […]

Více

Top