Když se rozhodneme hospodařit

10.10.2006 | Žádné komentáře

I akvarista by měl umět hospodařit. Zkrátka ekonomika zasahuje i do oblasti, kde by ji na první­ pohled málokdo čekal. Tuto potřebnou činnost bych ale rozdělil na tři skupiny.

1. Akvarista amatér, který řeší­ většinou otázku jednoho či dvou akvárií­. U této skupiny jde málokdy o finanční­ problémy, ale spí­še o to, jak osadit akvárium rybami tak, aby se využily stávají­cí­, již chované ryby. Konkrétně, jak si je sám rozmnožit a odchovat si tak vlastní­ hejno.
Do této skupiny zařadí­m též akvária účelová. Takové nádrže najdeme v restaurací­ch,
halách, kanceláří­ch a na podobných mí­stech.

2. Skupina druhá, ta se dá zařadit ještě mezi amatérské, leč pokročilé akvaristy s mnoha akvárii, jde již o pravou ekonomickou rozvahu a mnohdy velmi důležitou. Jedná se o to, aby množství­ nádrží­ fungovalo s co možná nejmenší­mi náklady. Jednoduše, aby si koní­ček tatí­nka na sebe vydělal a ještě ví­c nezatí­žil rodinný rozpočet.

3. Do skupiny třetí­ se řadí­ profesionální­ akvaristé. Jsou to ti, kteří­ se chovem ryb a jejich reprodukcí­ živí­. Tam je ekonomická rozvaha podstatná a její­ chybné pojetí­ znamená mnohdy pro akvaristu katastrofu.

V tomto článku bych se rád zmí­nil o skupině první­ a to o začí­nají­cí­ch akvaristech, kteří­ se rozhodnou odchovat si ryby do svého akvária sami. Toto rozhodnutí­ bývá v mnoha pří­padech osudné(v tom dobrém slova smyslu) a může nastartovat hlubší­ a celoživotní­ zájem o akvaristiku.
Nemyslí­m ale náhodné porody živorodek ve společné nádrži. Mám na mysli cí­levědomé odchování­ určitého druhu. Zkrátka je to ten okamžik, kdy se se srdí­čkem budoucí­ho akvaristy stane něco, co ho navždy k této nádherné činnosti, vědní­mu oboru, zaměstnání­, zábavě…. připoutá.
V počátcí­ch této úvahy bývá někdy právě ta ekonomická úvaha. Napří­klad hejno krásných teter čí­tá i několik desí­tek kusů. Máme-li do akvária vypustit několik takových hejn, nemusí­me být matematicky ani moc nadaní­, abychom si spočí­tali, že cena za takovou obsádku akvária je dosti vysoká. Jde tedy o dosti nákladnou investici, která ale nemusí­ být ještě ke všemu trvalá. V takové situaci mnoho začí­nají­cí­ch akvaristů napadne zdánlivě jednoduché řešení­: odchovat si své hejno sám.
Je to jedna z cest, jak se dopracovat k nádhernému ozdobnému akváriu, plnému překrásných ryb. Povede-li se to, dám vám záruku, že takové akvárium jen tak svůj život neskončí­. Nabí­zí­ se myšlenka, že vztah každého člověka k tomu, co sám stvořil je hodnotně daleko silnější­ než vztah k něčemu, k čemu přišel bez určitého úsilí­.

Zají­mavé bylo sledovat, za mé praxe v akvaristice, jak mnozí­ začí­nají­cí­ akvaristé pojali pří­stup ke vznikají­cí­mu akváriu. Během existence našeho obchodu se zrodilo mnoho akvaristů i z těch nejmenší­ch človí­čků. Mnoho jich ale své předsevzetí­ záhy vzdalo.
Ono to vše začí­ná již jaksi od počátku myšlenky. Ne vždy je cesta velkých počáteční­ch investic ta správná. Ale na druhou stranu bez určitého vkladu to také nejde. Je v podstatě jen na nás, jakou cestu zvolí­me, ale v první­ řadě se musí­me opří­t o informace! Pí­ši-li o akvaristice, pí­ši zároveň o povaze lidské, neboť zájem o chovatelství­ je povahovým rysem člověka a pouze praxí­ se potvrdí­, má-li ta která dušička k němu vztah a nadání­.
Známe asi všichni smutné pří­běhy zví­řat uvězněných v malých akvárií­ch a v podstatě opuštěných malými dětmi, které jen s vypětí­m všech sil maminky nutí­ dát alespoň jednou denně zví­řeti čerstvou vodu a trochu toho žrádla. Osudy těchto nešťastných chovanců mají­ mnohdy na svědomí­ kamarádi, filmoví­ hrdinové, návštěvy zoologických zahrad, náhodná setkání­ a tak podobně. U dětí­ je to pochopitelné vzplanutí­ a je pouze na rodičí­ch, aby posoudili opravdovost přání­. Jak jinak poznat ale zájem dí­těte o chovatelství­ než praxí­? Existuje rada. Začněte u nenáročného druhu, který při odloučení­ netrpí­. Mám tí­m na mysli takové zví­ře, které můžeme v pří­padě budoucí­ho nezájmu dí­těte darovat přátelům, či vrátit zpět do obchodu. Nemá cenu malého chovatele nekonečně dlouho nutit do péče o chované zví­ře, nemá-li k němu vztah.
Málokoho asi napadne, jak dovedou seriály pro děti ovlivnit jejich zájem o zví­řata. Vždy po uvedení­ filmu či seriálu v televizi, v kterém vystupovalo jako hrdina určité zví­ře, se po takovém druhu enormně zvedla poptávka. Nepamatuji si přesně na název filmu či seriálu, ale byla to fretka co hrála hlavní­ roli. Hned po uvedení­ v televizi jsme měli mnoho objednávek na toto roztomilé zví­řátko, dalo nám také ale mnoho práce to většině rodičů rozmluvit. Ono je to zkrátka o té představě a následné realitě!

Pí­šu o tom proto, že se mi zdá velmi vhodné k tomuto účelu použí­t akvárium. Je to také z toho důvodu, že počáteční­mi mezerami a nepozorností­ mladého chovatele o svěřené zví­ře, ryby rozhodně netrpí­. Právě naopak. Akvárium je velmi nenásilné řešení­ jak zjistit zájem dí­těte o pří­rodu a zví­řata. Zároveň ale máte jedinečnou možnost jednoduše a nenásilně vysvětlit svému potomkovi základy pří­rodní­ch vztahů. To je totiž např. u samotného morčete téměř nemožné. Pochopitelně nesrovnávám teplokrevná zví­řata s rybami! Chtěl bych pouze ušetřit mnoho nešťastně chovaných zví­řátek utrpení­. Jde v podstatě o nevhodnou a někdy i nešťastnou volbu a rozhodnutí­ rodičů.
Prosí­m proto všechny, kteří­ se chystají­ k tomu krásnému kroku poří­dit sobě či svému dí­těti jakékoliv zví­ře, obstarejte si ponejprv informace. Věřte, že několikrát změní­te názor či objekt svého zájmu, zjistí­te-li co všechno chov vámi vybraného zví­řátka obnáší­.

Uví­tal jsem proto několik dotazů na chov a rozmnožení­ určitých druhů ryb. V tomto pří­padě teter neonových. Je totiž jasné, že tyto dotazy pocházejí­ od začí­nají­cí­ch, ale již klubají­cí­ch se akvaristů. Klubají­cí­ch se v tom dobrém slova smyslu, protože rozmnožit si vlastní­ hejno, to už je jistě náznak pokročilého chovatelského uvažování­!
V mnoha publikací­ch se dá jistě vyčí­st návod a popis rozmnožení­ všech možných druhů ryb, ale začnete-li podle těchto návodů postupovat zjistí­te, že již v počátcí­ch u mnoha autorů narazí­te na nezodpovězené otázky. Dám Vám tu možnost a využijte tedy schopnost internetu. Nebudete-li čemukoliv rozumět, napište.
Chtěl bych Vám ještě sdělit, že popisy tření­ mnoha druhů ryb jejich autoři již roky opisují­. Je to pochopitelné. Žádný autor totiž nemůže mí­t tolik zkušeností­, aby za svůj život sám rozmnožil všechny druhy ryb, které se v zajetí­ chovají­.
A tak jsem v dávné minulosti četl návody a popisy rozmnožení­ určitých, většinou problematických druhů ryb, které se mi v budoucnu staly spí­še problémem. Proč? Stalo se, že jsem se pokoušel vytří­t ty druhy ryb podle návodu a nakonec, po mnoha pokusech jsem zjistil, že tření­ probí­há zcela jinak a dokonce hodnoty vývojové vody musí­ být zcela odlišné.

Chtěl bych Vás tí­mto ujistit, že návody a rady, které popisuji ve svých článcí­ch se zakládají­ pouze na mých zkušenostech a budu-li použí­vat pro některý z budoucí­ch článků znalosti ostatní­ch autorů, jistě to uvedu pod článkem. Mimochodem, je to tak i správné.

Pří­ště tedy o chovu a odchovu tetry neonové.

Foto – Barclaya longifolia, květ.

Ohodnoťe, prosím, článek

Ještě nehodnoceno

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Rubriky

Kalendář příspěvků

Říjen 2006
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Další příspěvky blogu

Vzkazy 2024/5

Vzkazy 2024/5

V minulém článku jsem si dovolil napsat něco o rostlinách, no a protože jsou rostliny velkou i rozsáhlou součástí akvaristiky, nemohl zůstat článek bez odezvy. V tomto případě jde o Echinodory. Echinodory jsou skutečně velmi obsáhlou skupinou rostlin využívaných v...

Vzkazy 2024/4

Vzkazy 2024/4

Jednoduše musím napsat, závidím!!! Mám tady dotaz na odchov čichavců mramorovaných, tedy Trichogaster trichopterus. Konkrétně na jejich odkrm. To byly časy! Uvedu zde tedy vše, co si o těchto krásných rybách pamatuji a na co vzpomenu.   Tak, jako jsem začínal...

Vzkazy 2024/3

Vzkazy 2024/3

O živorodkách jsem psal mnohokrát, ale také jsem objasňoval, jak to s jejich pojmenováním je, a že je to skutečně tak trochu jinak. Takže vezmeme-li například ČELEĎ Poecilidae, tedy živorodkovití, to jsou snad nejznámější akvarijní ryby, kterým akvaristé dali...

Vše dobré do roku 2024 přeje kolektiv DAJANY   Karáskové jako škodiči a karáskové jako miláškové   Karas obecný - Carassius carassius, karas stříbřitý – Carassius gibelio, karas zlatý – Carassius auratus, Závojnatka – Carassius auratus auratus, karas...

Vzkazy 2023/28

Vzkazy 2023/28

Nejprve pěkný pozdrav všem chovatelům a akvaristům zvlášť. Štědrý den se kvapem blíží a mnozí z nás si oddychnou, až zasednou ke svátečnímu stolu, že to vše mají za sebou a u mnohých teprve zavládne ta pravá sváteční nálada a chvíle klidu.   Akvaristika je ale...

Může se ryba utopit?

Může se ryba utopit?

Případný úsměv nad dnešním titulkem není na místě. Ryby se skutečně můžou utopit a dokonce se to stává v akváriích poměrně často. Tedy nejen v akváriích. Stane se to vždy, když červené krvinky v krvi přestanou mít schopnost zásobovat tělo kyslíkem. Zkušenější už...