22 října, 2006

Tetra neonová (2)

Tetra neonová (2) Mám-li tedy úspěšně popsat návod na odchov tetry neonové musí­m začí­t u chovu. Pří­prava ke tření­ začí­ná již tam. Jedině dobrým chovem se dopracujeme ke kvalitní­m a zdravým chovným rybám. Toto ale neplatí­ pouze pro neonky, to platí­ pro všechny druhy ryb. Začněme tedy u výběru budoucí­ch chovných(generační­ch) ryb. Budete-li nakupovat v […]

Více

Top