Znovu ta karanténa

Doba, kdy jsme si nosili z akvaristik a od kolegů ryby a hned je vpouštěli do akvária k ostatním, je tatam. Potřeba karantény je stále živé téma a v posledních letech se bez poctivé zdravotní izolace neobejde téměř žádný přesun nových ryb. Tedy rozhodně by neměl! Již jsem se tímto tématem mnohokrát zabýval a do budoucnosti jistě zabývat budu, protože to není pouze potřeba a žhavé téma pro jednotlivé akvaristy, ale bez svědomité karantény bude zdravotní stav živočichů v našich akváriích horší a horší. Jak jinak udržet zdraví v akváriích než právě důslednou karanténou?

Mnohdy se svádí vina na odborné obchody a musím napsat, že je taková kritika někdy i na místě. Na druhé straně se ale vždy ptám, kdo vlastně tyto obchody kritizuje, kdo si stěžuje? Je to ten, který si koupil ryby a ty mu nakazily ostatní, doposavad zdravé ryby v akváriu? Proč se tak stalo? Odpověď je jednoduchá, prostě ryby koupil a vpustil je do akvária mezi ostatní bez toho, aby je dostatečnou dobu nechal projít karanténou. Přece již víme, že infekce se nemusí projevit hned v prvopočátku a v příznivých podmínkách může být skrytá poměrně dlouhou dobu. Vlastně čeká na svoji příležitost, zákeřně vyčkává a když přijdou pro ni vhodné podmínky, udeří. Čím se takový pochod řídí? Jak tomu předejít?

Rád bych připomněl jednu příhodu na toto téma. Když nám jednou přinesl zákazník do prodejny vzorek vody z akvária, do které vpustil zakoupené ryby, naměřili jsme velmi krajní hodnoty pH. Byly velmi rozdílné od hodnot, v kterých byly ryby doposavad umístěny. O karanténě a o pozvolném přizpůsobení novým podmínkám si mohly ryby nechat pouze zdát. Pozor, ryby citlivé na takové rozdíly nemusí šok z přelovení přežít.

Kde je počátek tohoto stavu? Je vůbec někde? Jistě že je. Je v samých počátcích rozvoje akvaristiky v dobách, kdy se začaly z naší země akvarijní ryby vyvážet a za část utržených valut některé nové druhy ryb ze světa akvaristiky importovat. Stalo se tak právě před čtyřiceti lety a od té doby se postupně do našich akvárií dostávají nové a nové druhy infekcí. Pochopitelně, že i před touto dobou se v akváriích nemoci vyskytovaly. Byly ale takové, abych tak řekl, takové známější. Infekce pocházely z našich vod a akvária byla infikována ponejvíce přírodní stravou, kterou akvaristé lovili v našich rybnících. S tou bylo možno do akvária zanést mnoho různých chorob. Byly ale jaksi naše, byly známé a rybáři je měli dobře „přečtené“. Nebylo až tak těžké se od nich léčbu těchto chorob přiučit.

S importovanými rybami se ale počet infekcí zvětšil. Některé z nich jsou velmi snadno rozpoznatelné a již je umíme léčit, některé druhy nákaz jsou stále na „černé listině“ a boj s nimi jakoby nebral konce. O mnohých nemáme ani ponětí. To vše je ještě úročeno nedbalostí a laxním přístupem k věci všemi, kdo s tímto stavem mají mnoho společného. Pochopitelně, že do této skupiny patří všichni, kdo nedbají správného zacházení s rybami. Zvláště pak s novými druhy, které jsou čerstvě importované. Je to problém o to složitější, že některé druhy onemocnění se nedají rozpoznat ani při dlouhodobé karanténě a projeví se až při oslabení organismu ryb, nebo v prostředí, které právě rozvoj onemocnění umožní(viz. výše). V mnoha případech postačí změna prostředí, která je pro neinfikované ryby docela dobře snesitelná a nedělá jim žádné potíže. Stačí tedy, když si zdánlivě bezproblémové ryby přinesete domů a v dobré víře je vpustíte hned do zavedeného akvária.
Ryby, na první pohled v dobrém zdravotním stavu, se mohou při přelovení do jiného prostředí projevit jako nemocné. Marně se budete později odvolávat na to, že kdosi Vám záměrně prodal nemocné ryby, což jste doma poznali třeba až po několika dnech. A stačí přitom tak málo a mnoho problémů je vyřešeno.

Jak je to možné, když jste dodrželi správnou teplotu a voda byla „čistá“? Tyto dvě veličiny zdůrazňuji proto, že jsou to povětšinou jediné dvě hodnoty, které se všeobecně sledují. Ještě bych k nim rád přidal pH, tedy kyselost či zásaditost vody, ale to je pouze mé zbožné přání. Tato, tak důležitá veličina při chovu akvarijních ryb, je stále podceňovaná. Možná se teď nazlobíte a prohlásíte, že zrovna Vy poctivě pH měříte, ale věřte, že vím o čem píši. A přitom je zjištění pH v akváriu dnes velmi jednoduchý úkon. O měření všemožných hodnot vody v akvaristice se vedou stálé spory. Jde také o teoretickou přípravu a znalosti, ale ty základní hodnoty bychom měli pravidelně měřit a hlavně umět změřit všichni, kdo se akvaristikou zabýváme, byť máte doma pouze jedno akvárium jako dekoraci. A nejenom umět změřit, ale také z vyčtených hodnot odečíst, v jakém stavu se prostředí v našem akváriu nachází.

Je ale opravdu těžké uvést jaké hodnoty měřit. Možná by otázka měla znít: Jaké nejnutnější hodnoty měřit? Je to pochopitelné, protože pro úplného laika se bude zpočátku i pH zdát složité odvodit. Na druhé straně chemik bude měřit kdeco a nepřijde mu to vůbec problematické. Řekněme si ale, že teplota, pH a alespoň celková tvrdost vody by měla být pro většinu, byť začínajících akvaristů běžnou praxí. Nejen proto, že se k tomuto měření dají běžně zakoupit dostupné prostředky, ale hlavně z toho důvodu, že je to pro chov ryb velmi potřebné. Po nějakém čase totiž zjistíte, že tyto hodnoty spolu nějakým způsobem souvisí a vztahy mezi nimi jsou právě to důležité, co by se mělo sledovat. Jinak se v akvaristice ještě zjišťuje vodivost vody, obsah kyslíku(není běžné), obsah CO2, nitrity-dusitany, nitráty-dusičnany, uhličitanová tvrdost, chlor, železo, měď, amoniak, zinek.

Dbejme tedy všichni na karanténu a na postupné převádění ryb zakoupených jinde na hodnoty vody, v kterých budou nadále umístěny. Právě v karanténní nádrži můžete zjistit případné onemocnění, ale i kdyby byly ryby zdravé jako ryby, dopřejme jim postupné přivykání na nové podmínky. Upozorňuji, že karanténa ryb je velmi zajímavá i z jiných důvodů a téměř nás nic nestojí. Jen bych rád upozornil na tu skutečnost, že vytvoření základních podmínek a postupné převádění do nových, provádějte bez jakékoliv chemické léčby. Doporučuji pouze přizpůsobit teplotu, pH a tvrdost vody známými prostředky. V prvních dnech co možná nejvíce sledovat zdravotní stav a teprve v případě zjištění nemoci použijte léčivo.

5/5 (1)

Ohodnoťe, prosím, článek

Tagy:

Napiš komentář

Napsat komentář

Váš email nebude publikován.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Podobné články

I zde jsme podezřelí!

Žijeme v době, kdy informace mají snad tu nejvýznamnější cenu. Závažné je na tom,...

Vzkazy 18/2017

Zda je a v jakém množství dusík škodlivý v akvaristice je skutečně důležitá a téměř nekonečná...

Vzkazy 23/2015

Výtěry ryb a jejich problematika Mnoho-li pak krát jsem upozorňoval zde na stránkách DAJANY...

Vzkazy 22/2015

Dnes z praxe a to rovnou z dnešního dne, tedy ze čtvrtka tohoto týdne....

Vzkazy 21/2015

Jak už je naším zvykem, tady u nás na DAJANĚ, dovolte, abych přivítal podzim...

Kdo to zažil, potvrdí…

Všeobecně a velmi vehementně se doporučuje krmit akvarijní ryby hmyzem, zvláště pak komářími larvami....

Vzkazy 20/2015

Dobrá, i když krutá zkušenost… V týdnu jsem měl rozhovor s jedním akvaristou, který...

Nejen reklama a nabídky

Prožíváme dobu až neskutečně mazaně vymyšlených reklam a obchodních sloganů, kdy firmy spolupracují s...

Vzkazy 19/2015

Nezmaři i ostatní… doporučení z praxe Je to začasto k neuvěření, ale nezmar se...

Suvenýr z dovolené…

Pamatuji na dobu, kdy jsme jako začínající akvaristé procházeli po lesích a hledali ty...

Vzkazy 18/2015

Zpočátku jedno upozornění: Dnes, tedy 11.7., jsem tady u nás v Lužických horách naměřil...

Vzkazy 17/2015

Nejprve jednou upozornění a to opět na LED osvětlení. Delší pojednání lze vyhledat v...

Vzkazy 16/2015

Rád bych dnes uvedl jedno upozornění, které vychází z našich činností, kdy se DAJANA...

Vzkazy 14/2015

Hezký víkend všem přejeme z Dajany a hodně úspěchů v chovu! Chováme-li akvarijní živočichy...