Phenacogrammus interruptus (2)

18.11.2007 | Žádné komentáře

Předchozí­ článek končil zkrmování­m hmyzu. Tento je pro výše uvedené ryby velmi důležitý a bez něj se budete stále potýkat s nezdary. Odchov kongoteter je bez hmyzu téměř nemožný. Imaga, jak se nazývají­ hmyzí­ dospělci, jsou tedy velmi potřebná, ale dají­ se v nouzi nahradit. A to právě larvami hmyzu.

V současnosti se dají­ zmrazené hmyzí­ larvy zakoupit snad ve všech odborných prodejnách. Prodávají­ se larvy pakomárů z rodu Chironomus(koretry), Chaoborus(patentky) a larvy černých komárů z rodu Culex. Tyto larvy je možné podávat po celý rok. Jen mi dovolte malou radu. Oddělenou část zmrazených larev vložte do čajového sí­tka a těsně před zkrmení­m propláchněte pod tekoucí­, vlažnou vodou, až do rozmrznutí­. Zbaví­te tak larvy krve i jiných nežádoucí­ch látek. Rozmražené larvy jsou ke krmení­ rozhodně vhodnější­. Tuto potravu podávejte rybám průběžně a druhy larev stří­dejte.

V neposlední­ řadě bych se rád zmí­nil o hmyzu ve formě sušené. Je to také jedna z možností­, jak dodat rybám potřebné látky, které hmyzí­ tělo obsahuje. Pravda, v této formě není­ sice hmyz tak účinný jako živý, ale budete-li krmit pravidelně a zvolí­te-li tu správnou kombinaci, úspěchu můžete dosáhnout taktéž. Pozor jen na kvalitu sušeného hmyzu. Jde o podí­l nečistot a nezávadnost samotné suroviny.

Další­ možnost je hmyz smýkaný. Je dnes již asi málo sběračů hmyzu, ale přece. Tato technika se provádí­ sí­ťkou z jemného plátna či jiné sí­ťoviny. Od sí­ťky na lovení­ planktonu se liší­ jak materiálem, tak tvarem. Sí­ťka na smýkání­ hmyzu má spodní­ dí­l ústí­ sí­tě rovný a její­ tvar se podobá ležatému pí­smenu D. Touto sí­tí­ se smýká hmyz od jara do podzimu na loukách. Pozor ale, má to svá úskalí­. Lokalita, kde se hmyz smýká musí­ být čistá, neošetřená chemickými látkami a v nezávadném prostředí­. Další­ důležitou informací­ je, že rozhodně ne každý druh hmyzu je ke zkrmování­ vhodný. Dokonce jsou druhy, které mohou zavinit při zkrmování­ rybám nemalé potí­že. Doporučuji tedy tuto techniku pouze pokročilým akvaristům. Musí­m ale napsat, že vytří­děný a nezávadný pří­rodní­ hmyz je to nejlepší­, co můžete kongotetrám nabí­dnout.
Jak jsem již uvedl dří­ve, hmyz v jakékoliv podobě je tou nejpodstatnější­ přirozenou složkou potravy většiny tropických ryb a tak je důležité, podávat ho nejen kongotetrám, ale všem druhům akvarijní­ch ryb.

Pří­prava k výtěru Phenacogrammus interruptus

Hejno, které jste po několik měsí­ců odpovědně krmili se stává stále krásnější­ a ryby v něm září­ duhovými barvami. Hlavně samečci, kteří­ při dostatečném a vhodně voleném osvětlení­ provádějí­ všemožné brikule a jejich živý projev je demonstrací­ ladnosti rybí­ho těla. Na začátku tohoto článku jsem se zmí­nil o sluneční­m záření­ a jeho vlivu na chování­ těchto ryb. V této fázi můžete sledovat sami, co se stane, když do akvária během dne, byť na krátkou chví­li, zasví­tí­ sluneční­ svit. Aktivita samečků se zvýší­ a jistě si všimnete, že se z hejna co chví­li oddělí­ pár a nad trsem rostlin či v jiném pří­hodném mí­stě se pokouší­ o první­ páření­. To se také nakonec povede a budete-li pozorní­, spatří­te jikry klesají­cí­ ke dnu. Co to znamená? Jistě jste již pochopili, že ten hlavní­ impuls pro začátek tření­ u kongoteter způsobí­ sluneční­ svit. To ale pouze v tom pří­padě, budou-li Vaše ryby celý čas dospí­vání­ poctivě krmeny a hlavně, tou správnou potravou, její­ž složení­ jsem již v článku popisoval.
Je dobré počkat ještě několik týdnů a nechat hejno ží­t svým životem. Právě to je ale doba, kdy je velmi důležité dbát na skladbu potravy. V tu dobu je velmi vhodné začí­t podávat živý hmyz. Ryby budou vitálnější­ a samičky se krásně zaplní­.

Voda potřebná k výtěru

Jestliže jsem na začátku psal, že pro chov kongoteter postačuje čirá vodovodní­ voda s nikterak specifickými hodnotami, zcela jinak je tomu při jejich odchovu. Tam je nárok na vodu velmi vysoký a její­ hodnoty podobné, jako napří­klad u neonky červené. S jediným rozdí­lem, její­ kyselost postačí­ okolo 6,5 pH. Voda, která bude použita pro výtěr by neměla mí­t téměř žádnou tvrdost. Mluví­m-li o tvrdosti, myslí­m tvrdost celkovou-dGH. Pro zají­mavost, naměřená celková tvrdost v jednom biotopu výskytu tetry koňžské byla necelé 3 °dGH! Neví­m, jak ostatní­ akvaristé, ale uhličitanovou tvrdost, tedy tvrdost přechodnou – dKH, použí­vám téměř nulovou. Čili nejraději pod jeden stupeň. Pozor, budete-li dodržovat celkovou tvrdost vody do 3 °dGH a alkalita bude vyšší­ než max1,5 ° dKH, naruší­te správný fiziologický vývoj jikry a způsobí­te tak konstituční­ vodnatelnost. Takže pozor! Uhličitany jsou podle mých zkušeností­ daleko větší­ problém, než zvýšená tvrdost sí­ranová, tedy stálá dNKH. A ještě něco, budete-li mí­t nepatrně vyšší­ hodnotu uhličitanovou, snižte kyselost na 6 – 6,2 pH.
Měl bych se zmí­nit i o vodivosti vody. Tam dodržuji pravidlo maximálně do 25 mS, tedy mikrosiemens. Což je opravdu velmi měkká voda. Zají­mavostí­ je, že v řekách a jejich tůní­ch, kde se vyskytují­ ryby s podobnými nároky se tato vodivost pohybuje mí­sty i pod deset mikrosiemens. Ještě jednu zají­mavost, laboratorně vyrobená chemicky čistá destilovaná voda může dosáhnout hodnot 0,5 a ví­ce mikrosiemens. Průměrná vodivost vodovodní­ vody může mí­t hodnoty kolem 350 mikrosiemens, ale také třeba 150. Záleží­ na území­, kde se vodovodní­ voda měří­.

Vidí­te sami, že vodivost, potřebná pro výtěr kongoteter je opravdu velmi malá a je na úrovni technické destilované vody, kterou ale pro akvarijní­ účely nedoporučuji. Mohu jmenovat ještě některé druhy běžně chovaných ryb, které potřebují­ ke své zdárné reprodukci takto ní­zké chemické hodnoty vody. Inpaichthys kerri(tetra královská), Cheirodon axelrodi(neonka červená), ryby z rodu Symphysodon(terčovci), Hemigrammus rhodostomus(tetra červenoústá).

Vodu s takovými hodnotami dnes již těžko najdete v pří­rodě. Když, tak mohu jedině doporučit. V drtivé většině Vám ale nezbude, než si ji obstarat od zkušenější­ho akvaristy, nebo si ji vyrobit sami. Nemáte-li ale s úpravou vody prozatí­m žádné zkušenosti, je dobré si nejprve tuto velmi důležitou akvaristickou disciplí­nu osvojit. Voda pro akvarijní­ účely nelze totiž do takových hodnot upravit přidání­m nějaké zázračné tekutiny či prášku. To lze naopak, když vodu upravujete do hodnot vyšší­ch z vody měkké, napří­klad pro africké cichlidy z jezer Malawi a Tanganika. Změkčování­ vody, tedy demineralizaci, lze provádět několika způsoby a tento proces není­ nikterak jednoduchý. Konec konců, co je jednoduché, když se v tom nevyznáme? Již slyší­m zkušenější­ akvaristy: „No, no, ty z toho děláš…!“ Přeji Vám tedy, abyste co nejdří­ve doplnili jejich řady.

Dokončení­ pří­ště

Ohodnoťe, prosím, článek

Ještě nehodnoceno

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Rubriky

Novinky

Kalendář příspěvků

Listopad 2007
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Další příspěvky blogu

Vzkazy 2024/6

Vzkazy 2024/6

Není to dlouho, tipl bych to tak na tři měsíce, kdy jsem popisoval funkčnost a možnou opravu akvarijních čerpadel. Lze tedy snadno a rychle vyhledat v minulých článcích. Pozor ale, ještě tedy jednou a v krátkosti. Levná akvarijní čerpadla jsou určena vlastně svojí...

Vzkazy 2024/5

Vzkazy 2024/5

V minulém článku jsem si dovolil napsat něco o rostlinách, no a protože jsou rostliny velkou i rozsáhlou součástí akvaristiky, nemohl zůstat článek bez odezvy. V tomto případě jde o Echinodory. Echinodory jsou skutečně velmi obsáhlou skupinou rostlin využívaných v...

Vzkazy 2024/4

Vzkazy 2024/4

Jednoduše musím napsat, závidím!!! Mám tady dotaz na odchov čichavců mramorovaných, tedy Trichogaster trichopterus. Konkrétně na jejich odkrm. To byly časy! Uvedu zde tedy vše, co si o těchto krásných rybách pamatuji a na co vzpomenu.   Tak, jako jsem začínal...

Vzkazy 2024/3

Vzkazy 2024/3

O živorodkách jsem psal mnohokrát, ale také jsem objasňoval, jak to s jejich pojmenováním je, a že je to skutečně tak trochu jinak. Takže vezmeme-li například ČELEĎ Poecilidae, tedy živorodkovití, to jsou snad nejznámější akvarijní ryby, kterým akvaristé dali...

Vše dobré do roku 2024 přeje kolektiv DAJANY   Karáskové jako škodiči a karáskové jako miláškové   Karas obecný - Carassius carassius, karas stříbřitý – Carassius gibelio, karas zlatý – Carassius auratus, Závojnatka – Carassius auratus auratus, karas...

Vzkazy 2023/28

Vzkazy 2023/28

Nejprve pěkný pozdrav všem chovatelům a akvaristům zvlášť. Štědrý den se kvapem blíží a mnozí z nás si oddychnou, až zasednou ke svátečnímu stolu, že to vše mají za sebou a u mnohých teprve zavládne ta pravá sváteční nálada a chvíle klidu.   Akvaristika je ale...