Rostliny v akvaristice, umělé rostliny a holandská akvária

29.08.2006 | Žádné komentáře

Protože se v některých akvárií­ch chovají­ ryby, které zrovna neuctí­vají­ praktické a estetické přednosti rostlin, dají­ se použí­t pro dekoraci rostliny umělé. Tedy, umělé v tom pravém slova smyslu, tedy z plastu. Pomineme teď otázku, zda je rostlina z umělé hmoty v akváriu zrovna estetickým klenotem. Musí­m se přiznat, že když jsem kdysi poprvé slyšel o umělých rostlinách, běhal mi mráz po zádech. Ale jak se ří­ká, nikdy neří­kej nikdy, po čase jsem z mnoha důvodů jejich roli v akvaristice nejen přijal, ale dokonce i ocenil. Tedy v omezeném množství­ a při speciální­m použití­. Dají­ se použí­t např. při výtěrech ryb, u kterých je jiná možnost technicky složitější­. Jedná se napří­klad o některé druhy cichlid, jejichž potěr při rozplavání­ má tendenci se skrývat, pro výtěry – mohou nahradit třecí­ rošt – a tak podobně. Umělé rostliny jsou také použitelné v pří­padě vytvoření­ úkrytů pro ryby, u kterých to je přirozené a přitom je není­ možné s živými rostlinami chovat.
Je pravda, že od dob, kdy se rostliny z umělé hmoty začaly vyrábět, se jejich kvalita podstatně vylepšila. Výrobci je vyrábějí­ z kvalitní­ch materiálů a hlavně přirozeného vzhledu. Pravda, existují­ umělé rostliny fantastických tvarů i barev, ale takové se do běžné nádrže nehodí­. Jsou vhodné k použití­ napří­klad pro výstavní­ účely. Ale myslí­m, že i zde platí­ pravidlo jako u oblí­bených jí­del, proti gustu….Jen je velmi důležité, aby zvolené rostliny nerušily živé tvory v akváriu. Např. svou výraznou barvou.
Musí­m ještě upozornit na jednu zvláštnost a tou je poměrně velký povrch plochy mnoha vyráběných plastových rostlin a s tí­m souvisejí­cí­ fakt, že se po čase pokryjí­ bakteriemi a slouží­ jako biofiltr.
Dovolí­m si osobní­ postřeh. Na jedné výstavě akvarijní­ch ryb jsem viděl zaří­zená akvária, kde byly použity plastové rostliny v kombinaci s rostlinami živými. Zají­mavé bylo, že téměř všichni návštěvní­ci se domní­vali, že jsou v nádrží­ch rostliny výhradně živé.
A ještě jeden. Před několika lety jsem držel v ruce prospekt firmy, která se výrobou umělých rostlin zabývá. Jako první­ jsem si pochopitelně prohlédl fotku, která byla na titulní­ straně prospektu a zalí­bilo se mi na ní­ holandské akvárium. Až poté jsem si přečetl, že je osázeno výhradně plastovými rostlinami.

Holandská akvária
Tak jako mnozí­ chovají­ okrasné ryby v akvárií­ch, jiní­ dávají­ přednost akvárií­m, kde vyniká krása vodní­ch rostlin a ryby jsou v něm pouze doplňkem. Takovým akvárií­m se ří­ká holandská. Před časem jsem si takto zaří­zená akvária rozdělil do dvou skupin. V první­ skupině jsou akvária, která se osazují­ jen na dobu potřebnou ke konání­ výstavy či jiné prezentace. Taková akvária jsou upravována s velikou pečlivostí­ a jejich stvořitelé jsou mnohdy mistři svého oboru, kteří­ musí­ mí­t k této činnosti vrozené předpoklady. Když jsem viděl poprvé osazování­ takové nádrže, byl jsem velmi překvapen, kolik rostlinného materiálu taková nádrž potřebuje ke svému oživení­. Pro Vaši představu uvedu, že do dvoumetrové nádrže se použilo mnoho set vzrostlých rostlin, které se sesazovaly do skupin či trsů a dno se pokrylo kobercem dvou druhů, které byly ale již k tomuto účelu předpěstované. Takže mistr postupoval jako když osazuje fotbalové hřiště novým trávní­kem. Z plastových krabiček, o něco větší­ch než krabička od cigaret, vyndával předpěstované rostliny, které byly srostlé svými kořeny a pečlivě je sesazoval do zeleného koberce na dně akvária. V přední­ch partií­ch a v různých zákoutí­ch pak tento koberec vynikl jasnou zelení­. Kdyby se měly jednotlivé rostlinky spočí­tat tak, jak se prodávají­ – tedy po kusech, bylo by jich jistě na tisí­ce! Dovedete si tedy představit cenu takto zaří­zeného akvária, zvláště když je osázeno pouze na několik dní­. Jeho konečný efekt je ale neskutečně krásný, použijí­-li se k nasví­cení­ ještě speciální­ zářivky a bodové lampy, které dají­ vyniknout všem možným zákoutí­m vodní­ho světa.

Musí­m ale ří­ci, že takové akvárium je opravdu zaří­zené pouze na efekt. Budoucnost takové nádrže by nebyla perspektivní­, protože nároky na pěstování­ rostlin použí­vaných v akvaristice, se mnohdy podstatně liší­ a nejsou schopny ží­t spolu současně v jednom, uměle vytvořeném prostředí­.
Tí­m jsme se dostali k druhé skupině holandských akvárií­ a to jsou skutečně, po dlouhá léta udržovaná, živoucí­ společenství­ rostlin, které se svými nároky dokáží­ přizpůsobit společnému soužití­ v jednom akváriu. Tvorba a provozování­ takové nádrže je záležitostí­ skutečně již vyzrálých akvaristů a přirovnal bych tuto akvaristickou disciplí­nu nárokem na trpělivost k tvorbě sesazených japonských mini krajin SAIKEI. Na rozdí­l od SAIKEI je ale pěstování­ vodní­ch rostlin v akváriu ztí­ženo daleko užší­m spětí­m s vodní­m prostředí­m. Neexistuje žádná předloha či přesný návod a když se nějakého přesto budete držet, bude zázrak, když se takovému bude dařit. Na rostliny v akváriu má velký vliv i okolní­ prostředí­. Pr
Zvolená intenzita osvětlení­, jeho druh(použité světelné zdroje), dopadají­cí­ denní­ světlo, jeho lom, kvalita skla, teplota okolí­ a s tí­m vší­m také spjaté umí­stění­ akvária v mí­stnosti. Rovněž trpělivost nesmí­ chybět, vždyť mnohdy trvá vymodelování­ takové nádrže několik let. Všeobecně se doporučuje velká nádrž a čí­m větší­, tí­m lepší­. Výkyvy teplot a chemických hodnot jsou ve velkém akváriu daleko mí­rnější­ než v akváriu malém. To ostatně platí­, až na výjimky, i v akvárií­ch s rybami.

Poblém nastane, když se taková nádhera musí­ stěhovat. Ne jenom pro to fyzické přestěhování­, ale většinou se s přemí­stění­m nádrže do nového bytu či jiných prostor, mění­ i chemické složení­ vody. To znamená zase vše od začátku. Tato věta vypadá, jako by v ní­ zněla jakási zoufalost, ale pro mnohé akvaristy je právě toto tí­m motorem, co je žene dál. Právě proto chovatel, akvarista, nezůstává u jednoho rozmnoženého druhu ryby či rostliny, ale snaží­ se proniknout dál do tajů této nádherné chovatelské disciplí­ny. Musí­m se zmí­nit ještě o jedné výhodě takto zaří­zeného akvária. Holandské akvárium dovoluje totiž svému majiteli daleko ví­ce volnosti a tak se nemusí­ každý den starat o krmení­ a hlí­dání­ zdravotní­ho stavu ryb, i když se do takové nádrže z praktických důvodů omezené množství­ ryb doporučuje. Chovají­ se zde ale ryby nenáročné a takové, které nezatěžují­ tolik chemizmus vody. Napří­klad malé druhy teter. Dnes již existují­ velmi jednoduchá a laciná elektronická zaří­zení­, která umí­ ohlí­dat jak teplotu, tak délku osvětlení­ v akváriu při nepří­tomnosti majitele.

Při této pří­ležitosti je též dobré se zmí­nit o akvárií­ch, kde je naopak osázení­ skromné, ale konečný efekt je též vynikají­cí­. Dá se ří­ci, že dominantu většinou tvoří­ mateční­ rostlina či sesazené rostliny do trsu a pouze několik další­ch rostlin na doplnění­. Ostatní­ efekt doplňuje ostatní­ dekorace. Jedná se o kořeny, kameny, v poslední­ době i keramika. Pro tyto účely se vyrábí­ mnoho druhů hotové dekorace jako např. plastová pozadí­, která jsou natolik věrná, že je těžko od reálné dekorace rozeznáme. Platí­ zde ovšem pravidlo, čí­m reálnější­, tí­m dražší­. Velmi důležité u těchto dekorační­ch nádrží­ je osvětlení­. S tí­m je dobré si pohrát a doplnit př.reflektory, které umí­ efektně zvýraznit třetí­ rozměr.

U všech dekorativní­ch nádrží­ je dobré pamatovat též na manipulaci při údržbě akvária v budoucnu. Myslí­m tí­m externí­ zaří­zení­ jako je osvětlení­, filtry, př. Stojany s rostlinami a jiné př.dekorační­ doplňky.

Ještě bych rád dodal, že vodní­(submersní­) rostliny v pří­rodě hrají­ velmi důležitou roli pro prostředí­ v němž žijí­. Mnohdy se bez rostlin rybí­ obsádka neobejde. Zvláště ve vodách stojatých. Rostliny jsou mimo jiné velmi dobrými producenty kyslí­ku a i když v noční­ch hodinách kyslí­k spotřebovávají­, ubude ho daleko méně, než ho přes den vyprodukují­. Proto se také v ranní­ch hodinách mění­ ve stojatých vodách částečně pH.

Na konec bych rád ještě upřesnil některé pojmy, které se nesprávně použí­vají­ a již bohužel zevšedněly.

Emerzní­ rostlina. Je to růstová forma, při ní­ž je rostlina zakořeněna ve dně a je částečně zaplavena.

Submerzní­ rostlina. Plně ponořená rostlina. Zde bych chtěl upozornit na to, že submersní­ rostlina nevznikne tak, že rostlinu pod vodu přesadí­me z terestrické formy. Submersní­ rostlina musí­ být pod vodou již vyrostlá, vypěstovaná.

Terestrická rostlina. Je to rostlina, která roste v trvale vlhkém prostředí­. Rostlina tedy není­ zaplavená, ale žije v trvale vlhké půdě. Toto je forma, které se všeobecně mylně ří­ká emerzní­.

Poznámka: v minulém dí­le jsem omylem při problematickém umí­sťování­ článku na stránky Dajana pet vymazal celý odstavec týkají­cí­ se amoniaku(čpavku) a který byl pro celý význam článku dosti podstatný. V některém další­m pokračování­ to napraví­m. Doufám, že máme nejhorší­ za sebou a vznik těchto stránek nebudou již doprovázet tyto nehody.

V další­m článku něco o Echinodorech. Reakce na dotaz Jana Kopeckého.

Ohodnoťe, prosím, článek

5/5 (5)

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Rubriky

Kalendář příspěvků

Srpen 2006
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Další příspěvky blogu

Ryby geneticky upravené

Ryby geneticky upravené

Proč některé ryby nejsou u nás v obchodech? I když je dnes možné sehnat, nebo objednat u některých firem prakticky každý rybí druh, který je možné chovat v akváriích. Některé druhy, a hlavně jejich variety jsou ale jaksi zapovězené. YOU TUBE například nabízí videa,...

Vzkazy 2023/26

Vzkazy 2023/26

Jsou některé okamžiky, kdy se musím opakovat, a tak dnes pouze ve zkratce. Již několikrát jsem upozorňovat na to, že ovlivňovat zdraví ryb a potažmo všech živočichů včetně lidí, není věcí pokus omyl, ale měl by být vždy cílený. Není možné podávat jakékoliv léky...

Plůdek a práce s ním

Plůdek a práce s ním

Plůdek je pojmenování rybích mimin a je s ním začasto velké trápení. Jednak známe plůdek, který se obstará sám a krom odpovídající potravy od nás téměř nic, až na odpovídající prostředí, nepotřebuje. Na druhou stranu zkušenější akvaristé znají plůdky, se kterými se...

Skleničkový

Skleničkový

Ahoj, ještě děláš skleničkový…? Zeptal se kolega, když mě potkal na ulici u klubu.   Ani nevím, jestli dnes mladí akvaristé vědí, co to vlastně je, to „skleničkový“? Jsou to betty. Říkali jsme tak bettám a to proto, že se betty odchovávaly v poslední fázi...

Vzkazy 2023/23

Vzkazy 2023/23

Tak jsem zaznamenal první led. Tady u nás v Lužických horách jsem včera ráno vyfotil na krytu bazénu zmrzlé kapky vody. No co, je podzimní období a teplota jde dolů ať děláme co děláme. Musím napsat, a nevím, jak je to jinde, ale podle předpovědi se tady u nás...

Vzkazy 2023/22

Vzkazy 2023/22

Pozdrav všem akvaristům i teraristům, co jich kolem nás je… Dnes bych se rád svěřil s posledním rozhovorem s mladším akvaristou, který se mě ptal na to, jak by rozmnožil některé druhy rostlin ze semínek. Asi se vám to nebude zdát tak objevné, ale mne tento dotaz...

Vzkazy 2021/21

Vzkazy 2021/21

Mnohokrát jsem se zmiňoval o tom, že potrava ryb je základem k tomu, abychom byli s chovem i odchovem ryb úspěšní. To asi nemusím více zdůrazňovat, ale i u potravy lze najít některé zajímavosti, které je dobře vzít v úvahu. Není to tak dlouho, kdy jsem měl...