Má to smysl !

Je tomu již ví­ce než dvacet let, kdy se mě jeden zákazní­k v akvaristice zeptal: „A jaký to má vlastně smysl, pěstovat ty rybičky?“ Mrzelo mě jen, že onen tázají­cí­ byl redaktorem od novin. Psal se rok 1985. Již tenkrát jsem měl jakési nutkání­ lidem...

Rostliny v akvaristice, dusičnany a to ostatní­

V minulém článku jsem popisoval důvody, proč bychom pří­tomnost rostlin v akváriu neměli podceňovat. Zmí­nil jsem se též o dusičnanech a dusitanech. Dopis, který jsem obdržel, mimo jiné připomněl, že bych se měl o těchto důležitých veličinách zmí­nit podrobněji....

Rostliny v akvaristice

Poznámka: Tento článek pojednává o rostlinách, bude-li přesto někdo tvrdit, že lze chovat ryby bez rostlin, bude mí­t pravdu. Je tomu již téměř 35 let co jsem doslova hltal první­ články o akvaristice. š lo mi tehdy hlavně o ryby, rostliny jsem dosti dlouhou dobu...

Chlupáči a šupináči

Setkal jsem se za mé praxe s mnoha chovateli snad všeho, co se chovat dá. Zají­mavé bývají­ reakce majitelů „chlupáčů“, těch je asi nejví­ce, na debaty s akvaristickou tématikou. Mnoho odpovědí­ na úvahy o rybách bylo o porovnávání­ ryb a chlupatých...