Rybí PF 2010, aneb Novoroční poselství

Hezké pozdravení při posledním vzkazu roku 2009. Tento vzkaz bude ale netradiční a dalo by se s nadsázkou říci, že přímo z druhé strany. Rád bych dnes tlumočil pozdrav a poselství do roku 2010 od mnoha druhů ryb, které sdílejí s jinými živočichy všech možných barev a...

Jak to udělat?

Už titulek napovídá snahu o schůdné řešení nějaké úlohy. Ano, dnes bych měl, co možná nejsrozumitelněji, objasnit panu Pavlovi a patrně nejen jemu, pojem životní rovnováha v akváriu. Píše se o ní, mluví se o ní, ale marně se pan Pavel snažil najít jednoduché a přitom...

Náhrady za umělé krmení

V posledním dopise jsem obdržel dotaz na náhradní krmivo pro právě vylíhlé závojnatky. Z již uvedených článků je jasné, že můj názor je jednoznačný. Mimochodem, on to vlastně je názor všeobecný všech těch chovatelů, kteří se pokoušejí o odkrm právě narozených mimin...