10 listopadu, 2006

Vzkazy (6)

Vzkazy (6) V dnešní­m pří­spěvku bych rád odpověděl na zají­mavý dotaz, týkají­cí­ se náročnosti chovu akvarijní­ch ryb v profesionální­ch podmí­nkách. Je možná logické, že na podobné dotazy se v poslední­ době odpoví­dá čí­m dál tí­m častěji. Je to prostě jedna z možností­ jak si přivydělat a nebo prostě zí­skat práci. Ale…. Hned v úvodu musí­m […]

Více

Top