terárium

V této sekci bychom Vám rádi představili sortiment firmy DAJANA PET určený pro terarijní živočichy.

Zrovna tak, jako má akvaristika odvozený název od latinského slova „Aqua“ tedy voda, má jej i teraristika. „Terra“ je v překladu z latiny země a tak není složité domyslet, že teraristika je obor zabývající se chovem suchozemských živočichů. Skutečný rozdíl mezi pojmem akvarista a terarista je však mnohdy téměř neznatelný a dá se velmi obtížně vymezit.

A právě tak jako u krmiv akvarijních, snaží se odborné firmy nabídnout kompenzační potravu i pro živočichy terarijní.
Je to z podobného důvodu jako u akvaristiky, totiž, postupné změny podmínek pro sběr potravy přírodní a z části vyhovění stále vzrůstající poptávce od chovatelů. Vznikají tak rozmanité druhy potravy, jejichž základ tvoří kvalitní a nezávadné přírodní suroviny. Důležitá je též vyváženost této stravy, protože terarijním živočichům, tak jako i rybám v akváriích, schází v převážné většině sluneční svit. Tento deficit je nutné vyvážit nezbytnými vitamíny a je tedy nutné tyto přidávat do potravy. I na tuto skutečnost naši technologové pamatují.

Nenechte se odradit při počátečním neúspěchu a vytrvejte. Při prvním podání nového krmiva jsou zvířata, nakonec tak jako i lidé, opatrná a nemusí ho okamžitě s chutí přijímat. Tzv. rozkrmení novým druhem potravy vyžaduje u mnoha druhů čas a trpělivost. To znají dobře všichni chovatelé, kteří odchovávají mláďata. Snad nejjednodušší a nejosvědčenější se ukázalo zprvu novou potravu postupně přidávat k potravě původní. Důležité je též vyzkoušet její způsob podávání. Některá zvířata vyžadují, aby se strava před zkrmením namočila. U suchozemských živočichů dbejte na to, aby měli vždy v zásobě dosti pitné vody! Postupně se převážná většina zvířat naučí novou stravu přijímat.

V nabídce námi nabízených krmiv pro terarijní zvířata jsou nejen tablety, které se dají podávat jak rybám, tak např. želvám, ale například i speciální druhy, které jsou určeny pro leguány. A nejen to, krmiva jsou ještě dále dělena do skupin pro zvířata různého věku tak, jak to jejich růst vyžaduje. V naší přehledné nabídce si můžete vybrat potravu jak pro živočichy rostlinožravé (fytofágní), tak pro masožravé (zoofágní). Do krmiv jsou též přidávány látky na podporu imunity a dobrého zdravotního stavu zvířat.

Sledujte suroviny, z kterých je ta která potrava vyrobena a posuďte sami, zda se pro Vámi chovaný druh zvířete hodí či nikoliv.
A nakonec jedno doporučení: Jistě pro svá zvířata vyrábíte různé mixy dle vlastních receptur, včetně přidaných vitamínů. Všimněte si, že do těchto směsí můžete použít též jednotlivé speciální komponenty, které se v naší nabídce rovněž nacházejí. Vždyť sušený hmyz či výrobky ze sladkovodních řas Spirulina a Chlorella jsou mnohdy důležitou složkou v potravě volně žijících živočichů.

Nebojte se proto vyzkoušet nějakou novinku či již zavedený výrobek. Leckteré z nich slouží jak akvaristům, tak teraristům, ale všechna krmiva jsou důsledně kontrolována a suroviny z kterých se vyrábějí, splňují ty nejpřísnější ukazatele kvality.

TERÁRIUM

krmiva a pečující přípravky

podle tagu

podle kategorie