pH TEST KIT

Test – pH

DAJANA pH test kit je určen k přesnému stanovení hodnoty pH ve Vašem akváriu či zahradním rybníčku.

Informace o balení:

Objem / Váha Balení EAN
ml g oz ks
10 10  8594000253815

Další informace

VODA V AKVÁRIU

Kvalita a chemické vlastnosti vody v akváriu jsou velmi důležité pro život veškerých živých organizmů a rostlin v ní. Proto kvalitě vody musíme věnovat velkou pozornost. Zejména rovnováha mezi tzv. kyselostí a zásaditostí je velmi důležitá vlastnost, kterou musíme pravidelně sledovat. V našem případě se jedná o stanovení hodnoty pH ve vodě pomocí našeho jednoduchého barevného porovnávacího testu. Hodnotu pH udržujte v rozmezí, které je stanoveno pro druhy ryb, jež v nádrži chováte. Obecně lze hodnotu pH doporučit v rozmezí 6-8 pH . Výrazný pokles hodnoty pH od Vašich běžných hodnot je indikátorem zhoršení kvality vody a je nutná její částečná výměna.

POSTUP TESTOVÁNÍ

1.Přiloženou odměrku vypláchněte v nádrži a naberte 3 ml vody k testování (obr.1) 2.Lahvičku s testovacím roztokem uchopte ve svislé poloze nad odměrkou a nakapejte do vody 7 kapek roztoku (obr.2) 3.Vodu s roztokem v odměrce protřepejte (obr.3) 4.Ihned porovnejte barvu roztoku s barevným vzorníkem a odečtěte odpovídající hodnotu pH (obr.4) Barevnou stupnici posouvejte před lahvičkou a v průzoru hledejte barevnou shodu, určující hodnotu pH. 5.Po skončení testu vylijte a vypláchněte odměrku pod tekoucí vodou.

Jak upravit požadovanou hodnotu pH v nádrži

Hodnota pH velmi úzce souvisí s hodnotou KH, kterou je doporučeno rovněž velmi často sledovat a udržovat v rozmezí 8º – 10º dKH, proto aby nedocházelo k velkým výkyvům v hodnotách pH. K tomuto účelu použijte náš DAJANA KH TEST KIT. Pro zvýšení pH v nádrži použijte náš přípravek DAJANA pH BASIC (+) a pro snížení hodnoty pH použijte náš přípravek DAJANA pH ACID (-). Hodnoty upravujte postupně ať nedochází ke stresovým situacím v nádrži. Pokud upravujete hodnotu pH po výměně či doplnění vody, vždy použijte náš přípravek DAJANA START PLUS a BIOFILTR pro nastartování optimálního životního prostředí v akváriu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Obsahuje 2-propanol. Přípravek je hořlavý a dráždivý. S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí S 3/7/9 – uchovávejte obal vždy pečlivě uzavřený na chladném a dobře větraném místě. S 20/21 – nejezte, nepijte a nekuřte při používání S 24/25 – zamezte styku s kůží a očima R11/18 – vysoce hořlavý, při používání může vytvořit hořlavě směsi par se vzduchem

Mohlo by vás také zajímat…