Algae Stop

Kategorie: , Štítek:

Přípravek proti přemnoženým řasám

Přípravek efektivně zabraňuje výskytu a růstu všech druhů řas ekologickou cestou. Rašelinové extrakty, huminové kyseliny mimo jiné snižují propustnost světla vodním sloupcem nezbytného pro růst řas. Algae stop při správném dávkování nepoškozuje rostliny, naopak podporuje jejich růst. Přípravek není biocid, neobsahuje měď ani jiné těžké kovy zatěžující životní prostředí.

 

Dávkování

5 ml na 50 l akvarijní vody.


Aplikace

Dávkujte denně, ideálně vždy ráno, po dobu min. 5 dnů. Optimální cyklus trvá 7-9 dnů. Nepřekračujte doporučené denní dávkování

 

 

Informace o balení:

Objem  Balení EAN
ml ks
 100  10 859400025754
 250  5 859400025756
500 3 859400025755
1000 3 859400025757
5000 1 859400025760

Další informace

SPECIFIKACE

Je přípravek k potlačování výskytu řas a bičíkovců v akváriích a menších okrasných rybníčcích (jezírkách). Tento přípravek je úzce specifický, proto si alespoň zběžně připomeňme možnosti výskytu, druhy řas a možnosti boje proti nim. Řasy potřebují ke svému růstu specifické podmínky, kterým se, bohužel, nejvíce přiblížíme při budování nového akvária. V tomto období nefunguje biologický čistící proces, struktura dna a filtrační náplně nejsou dosud osídleny denitrifikačními bakteriemi, rozhodujeme se, zda vzduchovat, či filtrovat, nebo nainstalovat obojí, když pouze filtrovat, opět vzniká estetické dilema, zda pouze filtrovat, nebo do motorových hlavic hadičkou přisávat kyslík, zda motorový filtr nechat běžet naplno, či jej „přiškrtit“. Dále většina začínajících akvaristů nemá zcela jasno o typu osvětlovacího zdroje, o světelném spektru a intenzitě. Rovněž není nepodstatný chemizmus vody, použité pro nové akvárium. Nevhodné alternativy všech těchto faktorů mohou přispět k nežádoucí tvorbě řas, ale největší nebezpečí umožňující jejich výskyt je nevhodné, nefunkční nebo nedostatečné osázení nádrže akvarijními rostlinami, neboť právě ony jsou největšími konkurenty řas.

1. DNO

Doporučujeme použít říční písek, frakce 4-8 mm, několikrát propraný vlažnou vodou, vrstva min. 5 cm u čelního skla, dozadu více, dle uvážení. Hrozí-li rozdíl teplot v písku a ve sloupci akvarijní vody – například při umístění nádrže na chladném místě – vždy použijte bezpečný, ověřený vyhřívací kabel pod písek akvarijního dna. Pamatujte, akvarijní rostliny musí mít „nohy v teple“.

2. ROSTLINY

Je-li to možné, při osazování akvária nikdy nešetřete na akvarijních rostlinách a to co do počtu, tak i druhovosti! Ideální je použít rostliny pěstované submersně – pod vodou – mnohem dříve se uchytí. Často se chybuje v předsazení vzrůstnějších rostlin před méně vzrůstnými, což vyvolává pozdější hrubé a nežádoucí zásahy do porostů nádrže.

3. KOŘENY A DEKORACE

Doporučujeme vyvařit. Možnost zavlečení infekcí, plísní, řas apod.

4. TECHNIKA

Dle velikosti a zarybnění akvária zvolit filtrační jednotku. Je-li to možné, aby proud filtrované vody strhával co nejméně kyslíku do vody – ten vyráží oxid uhličitý potřebný ke zdárnému růstu akvarijních rostlin. Je velmi vhodné nainstalovat aplikátor CO2 do nádrže. Světoví výrobci nabízejí různé modely. Velmi prospěšné pro rostliny!

5. VODA

Alespoň zpočátku co nejměkčí, s nižším pH, samozřejmě s ohledem na pěstované rybky. Po celou dobu „zarůstání“ nádrže a aktivace filtrů doporučujeme sledovat tvrdost, pH a přítomnost dusíkatých látek v akvarijní vodě.

6. OSVĚTLENÍ

Opět volit pod heslem „vše pro rostliny“! Tzn. Zdroje s teplým tónem. Velmi vhodná kombinace žárovek a zářivek. Zvláště u zářivkových trubic -použít typ „teple bílý“. V této oblasti nebývají problémy, neboť světoví výrobci akvarijních osvětlovacích zářivkových trubic, uvádějí grafy spektra na obalech a je z čeho vybírat. Modré – mořské světlo je pro sladkovodní akvárium naprosto nevhodné. Pomůcka pro intenzitu zdroje (platí pro akvárium 50 cm hluboké): 2W/1dm2 hladinové plochy pro žárovkový osvit, 2/3W/1dm2 hladinové plochy pro zářivkový osvit. Délka osvitu s ohledem na délku tropického dne.

7. BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Nikdy nepřekrmovat! Dbát na rozmanitost krmiv. Pravidelně odkalovat, při tom obměňovat cca 1/3 akvarijní vody. Krajové poškozené listy rostlin odstraňovat. I u zaběhnutých akvárií doporučujeme občasnou kontrolu jakosti akvarijní vody (viz. odstavec 5)

SHRNUTÍ

Dodržíme-li tyto body, je velmi pravděpodobné, že se řasy v našem akváriu vůbec neobjeví. Objeví-li se, snažme se ihned co nejvíce změnit, lépe zcela otočit podmínky v naší nádrži: pH, tvrdost vody, intenzitu osvitu, délku osvitu, byť krátkodobě, přidejme rybky dna, které řasu narušují a poškozují, např. rod Botia, Gyrinocheilus, Ancistrus, Corydoras apod. Na dně a stěnách řasy manuálně rozrušujeme, odsáváme a zbytky vláken ve vznosu chytáme do filtrační náplně. Alespoň po dobu boje s řasami doporučujeme používat k filtrům elektrické hlavice, které svým výkonem dokonale províří vodu, nedovolí znovuusazování řas, brání jim v růstu a mechanicky narušené zbytky dokonale odsají do filtrační náplně, kterou musíme denně vyčistit. Doporučujeme dávkovat ALGICID, AMAZON a ACRIFLAVIN, které Vám pomohou rozvoj řas zastavit.

Mohlo by vás také zajímat…