Prevent

Kategorie: , Štítek:

Přípravek pro úpravu vody

Širokospektrální přípravek určený pro preventivní použití v akvaristice. Používá se zejména při zakoupení nových ryb a krmení živou potravou (nitěnkami, patentkami apod.), kdy je zvýšené nebezpečí, že se do nádrže dostane nákaza z cizího prostředí. Účinný pomocník, také například při přelovování ryb, manipulaci s rybami, třídění potěrů, razantních výměnách akvarijní vody, ošetření vody v nádobách pro dovoz živého krmení, ošetření sítek a jiné akvarijní techniky (hadice, motorové hlavy filtrů apod.).


Dávkování

5 ml na 50 l akvarijní vody.


Aplikace

Po aplikaci vyměnit polovinu vody v nádrži, vyprat filtr a přidat START+ a BIOFILTR.

 

Informace o balení:

Objem / Váha Balení EAN
ml g oz ks
20  20  0,68  25  8594000251880
 100  100  3,38  10  8594000250401
 250  250  8,45  5  8594000251484
500 500 3 8594000251484
1000 1000 3 8594000250715
5000 5000 1 8594000252214

Další informace

SPECIFIKACE

Tento produkt doporučujeme používat k preventivní úpravě akvarijní vody. Zejména při krmení živým či mraženým krmivem (nitěnkami,patentkami, daphniemi atd.), se do Vaší nádrže mohou zanést zárodky nežádoucích bakterií a nemocí. Také při nákupech nových ryb, při transportu, při zásazích v nádrži – třídění potěru, při častém chytání rybek ,dochází k poranění pokožky ryb a k narušení kožního ochranného slizu a hrozí tak snadné napadení ryb parazity, plísněmi a různými zejména kožními chorobami. Mezi profesionálními akvaristy se tento přípravek těší značné oblibě, zejména pro jeho velmi dobrou snášenlivost téměř všemi druhy akvarijních ryb. V tomto prostředku je vyloučena formolová složka, což jej činí velmi málo toxickým, nepůsobí redukčně a je proto vhodný i k ošetřování jiker, plůdku, dospívajících rybek a k manipulaci s nimi. Velmi dobré zkušenosti zaznamenáváme u chovatelů více či méně choulostivých a málo domestifikovaných „rybek dna“, jako jsou různé varianty Ancistrů, Pecolií, Loricarií a Sturisom. Rovněž doporučujeme tento přípravek dávkovat přímo do nádob pro dovoz živého krmiva a ve zvýšené koncentraci pro oplach lovících sítěk a akvarijní techniky. Při aplikaci do nádrží tzv. holandského typu (nádrž založená téměř výhradně pro pěstování rostlin, kde ryby působí pouze jako doplněk) nezpůsobí újmu akvarijních rostlin, při vyšší koncentraci maximálně nakrátko pozastaví růst. Po navázání přípravku na ostatní organickou hmotu v nádrži, se jeho účinnost rapidně snižuje a rostlinám vůbec neublíží. Po jeho použití není potřeba vyměnit akvarijní vodu, pokud tato byla obměněna předem, nebo vykazuje-li optimální hodnoty – obsah dusíkatých látek, pH apod. Zabarvení vymizí za krátký čas samovolně.

INDIKACE

I když tento přípravek působí bakteriostaticky a omezuje růst plísní a řas, nebylo zamýšleno jeho využití ke specifickému potlačení zdravotních poruch. Nevhodným použitím tohoto přípravku s mírným účinkem, by mohlo dojít k recidivě onemocnění, nebo k rezistenci invazních kmenů.

APLIKACE

Pokud použijeme tento produkt, musí být tato aplikace dlouhodobá. 3., 6. a 9. den je třeba přidat cca. 1/3 plné počáteční dávky, zvednout teplotu na 28˚C, nesvíti, nefiltrovat, ale silně vzduchovat. Při aplikaci ryby nekrmit.

UPOZORNĚNÍ

Nebyla-li nákaza akutní, je velmi pravděpodobné, že rybky tímto přípravkem ošetříte i když k tomu není určen. Doporučujeme k tomuto postupu ještě 12. den léčby přidat ½ dávku „FMC“ bez předchozí výměny vody. V opačném případě, neodezní-li nemoc nevracejte se ke stejnému přípravku, ale použijte např. „FMC“ v plné dávce. Po skončení aplikace doporučujeme použít „BIOFILTR“ a „START+“ pro obnovení biorytmu v nádrži.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor na oděv – barví! Přípravek je zabalen do speciálního obalu, který zamezuje rozklad světlem, ale přesto jej přechovávejte na tmavém místě a hlavně – důsledně mimo dosah dětí! Při práci zachovávejte základní hygienická pravidla, dále nejíst, nepít a nekouřit, při zasažení sliznic vyplachujte vodou a vyhledejte lékaře.

Mohlo by vás také zajímat…