KH TEST KIT

Kategorie: , Štítek:

Test KH

DAJANA KH test kit slouží k přesnému měření karbonátové tvrdosti ve sladkovodním akváriu.

Informace o balení:

Objem / Váha Balení EAN
ml g oz ks
10 10  8594000253822

Další informace

SPECIFIKACE

Kvalita a chemické vlastnosti vody v akváriu jsou velmi důležité pro život veškerých živých organizmů a rostlin v ní. Tvrdost je jednou ze základních vlastností akvarijní vody. Celkovou tvrdost (GH) dělíme na uhličitanovou (KH) neboli přechodnou a tvrdost stálou (NKH). V běžné akvaristické praxi je možno měřit pouze GH a KH. NKH je nutno vypočíst odečtením GH – KH. Tento test je určen pro rychlé a přesné měření KH ve sladkovodním akváriu a zahradním jezírku ve stupních německé tvrdosti °dKH. Více o tvrdosti vody najdete na http://www.dajanapet.cz

POSTUP TESTOVÁNÍ

1.Přiloženou odměrku vypláchněte v nádrži a naberte 5 ml vody k testování (obr.1) 2.Lahvičku s testovacím činidlem uchopte ve svislé poloze nad odměrkou a začněte pomalu kapat do vody testovací činidlo – vždy 1 kapku (obr. 2) 3.Vodu s roztokem v odměrce po každé kapce protřepejte a zkontrolujte odstín barvy(obr.3) 4.Počítejte kapky činidla a v okamžiku, kdy dojde po přidání jedné kapky ke změně barvy vzorku z modré na žlutou je test ukončen. (obr.4) 5.Počet kapek činidla (před změnou barvy) se rovná počtu stupňů KH v německých stupních tvrdosti dKH. Jestliže se voda zbarví do žluta již po 1. kapce znamená to, že tvrdost vody je menší nebo rovna 1º dKH 6.Po skončení testu vylijte a vypláchněte odměrku pod tekoucí vodou.

Jak upravit požadovanou hodnotu KH v nádrži

Hodnotu KH je pro většinu chovaných rybek v akváriu vhodné udržovat v rozmezí 4º – 10º dKH. Pokud hodnota KH klesne pod 4ºdKH může se to odrazit na silném poklesu pH. Pro zvýšení hodnoty KH v nádrži použijte náš přípravek DAJANA KH+ a pro snížení hodnoty KH použijte filtrační médium DAJANA PEAT GRANULES. Hodnoty upravujte postupně ať nedochází ke stresovým situacím v nádrži. Při výměně nebo doplnění vody vždy přidejte náš přípravek DAJANA START PLUS a BIOFILTR.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Obsahuje methylalkohol. S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí S 3/7/9 – uchovávejte obal vždy pečlivě uzavřený na chladném a dobře větraném místě. S 20/21 – nejezte, nepijte a nekuřte při používání S 24/25 – zamezte styku s kůží a očima R11/18 – vysoce hořlavý, při používání může vytvořit hořlavé směsi par se vzduchem

Mohlo by vás také zajímat…