Methylen blue

Kategorie: , Štítek:

Přípravek pro úpravu vody s oxidačními účinky

Přípravek proti venkovním parazitům, zvláště vhodný pro druhy choulostivé, málo domestifikované ( krunýřovci, diskus…), či s viditelnými dýchacími obtížemi. Účinné oxidační barvivo sloužící k úpravě vody. Velmi vhodné k ošetření jiker.

 

Dávkování

5 ml na 50 l akvarijní vody.


Aplikace

Při aplikaci doporučujeme zvýšit teplotu vody o 2°C, nefiltrovat, nesvítit a silně vzduchovat. Po aplikaci vyměnit polovinu vody v nádrži, vyprat filtr a přidat START+ a BIOFILTR. Po 3 dnech můžeme přidat 2/3 dávky FMC.

Informace o balení:

Objem / Váha Balení EAN
ml g oz ks
20  20  0,68  25  8594000251842
 100  100  3,38  10  8594000250494
 250  250  8,45  5  8594000251408
 500  500  16,91  5  8594000251415
 1000  1000  33,81  3  8594000250678
 5000  5000  169,07  5000  8594000252177

Další informace

SPECIFIKACE

METHYLENOVÁ MODŘ V akvaristice velmi oblíbený přípravek, zvláště při preventivním ošetření ryb například po transportu, výměnách vody, při krmení živým planktonem apod. V nižších koncentracích – vekmi světlé zabarvení vývojové vody – jej lze použít k ošetření jiker problematických ryb. Pro lepší účinost doporučujeme použít METHYLENOVOU MODŘ, vždy pro čerstvě importované ryby, oslabené, nebo s viditelnými dýchacími obtížemi. Přípravek je vhodný k odstranění plísní, parazitů a počátečních stádií bakteriálních infekcí. Působí oxidačně.

INDIKACE

Ichthyophthirius Multifilis, Oodinium, Costia, Tetrahymena, Trichodina.

APLIKACE

Vyměnit 1/2 vody za čerstvou. Vyjmout, odstavit a vyčistit filtry připraveným roztokem i jejich náplně a hadice. Nekrmit. Vyhřát akvarijní vodu na 28-30º C. 1., 3., 6. den po předchozí výměně ½ vody aplikovat plnou dávku. 9. den možno bez výměny vody přidat 1/2 dávku FMC a zkusit velmi mírně nakrmit, přijímají-li rybky potravu, nadále přikrmovat velmi střídmě a postupně zvyšovat dávky až na Vaši běžnou úroveň. Při zákroku nesvítit, nefiltrovat, jen silně vzduchovat. Aplikaci vždy plně dokončit, aby nenastala recidiva, což je velmi pravděpodobné.Nikdy Po ukončení, cca 15. den, nadávkovat BIOFILTR pro obnovení činnosti filtrů či jejich náplní. Doporučujeme použít START+. Váže kovy a příznivě ovlivní obnovení biorytmu v našem akváriu. Na závěr po několika dnech nadávkujeme ALOE GEL. Podpoří konečné vyhojení a obnovu ochranného slizu rybek.

DOPLNĚNÍ

Modré zabarvení vody zakrátko zmizí. Rostliny na krátkou dobu pozastaví růst. METHYLENOVOU MODŘ velmi dobře snáší naprostá většina akvarijních ryb.

UPOZORNĚNÍ

Pozor na oděv, silně barví! Přípravek je zabalen do speciálního obalu, který zamezuje rozklad světlem, ale přesto jej přechovávejte na tmavém místě a hlavně – důsledně mimo dosah dětí! Při práci zachovávejte základní hygienická pravidla, dále nejíst, nepít a nekouřit, při zasažení sliznic vyplachujte vodou a vyhledejte lékaře. Pozor na oděv – silně barví.

Mohlo by vás také zajímat…