GH TEST KIT

DAJANA GH TEST KIT slouží k přesnému měření celkové tvrdosti v akváriu a zahradním rybníčku

Tento test je určen pro rychlé a jednoduché měření GH ve sladkovodním akváriu a zahradním jezírku ve stupních německé tvrdosti dGH.

Další informace

SPECIFIKACE

Kvalita a chemické vlastnosti vody v akváriu jsou velmi důležité pro život veškerých živých organizmů a rostlin v ní. Tvrdost je jednou ze základních vlastností akvarijní vody. Celkovou tvrdost (GH) dělíme na uhličitanovou (KH) neboli přechodnou a tvrdost stálou (NKH). V běžné akvaristické praxi je možno měřit pouze GH a KH. NKH je nutno vypočíst odečtením GH – KH. Tento test je určen pro rychlé a jednoduché měření GH ve sladkovodním akváriu a zahradním jezírku ve stupních německé tvrdosti dGH. Více o tvrdosti vody najdete na http://www.dajanapet.cz

POSTUP TESTOVÁNÍ

Přiloženou odměrku vypláchněte v nádrži a naberte 5 ml vody k testování (obr.1) Lahvičku s testovacím činidlem uchopte ve svislé poloze nad odměrkou a začněte pomalu kapat do vody testovací činidlo – vždy 1 kapku (obr. 2) Vodu s roztokem v odměrce po každé kapce protřepejte a zkontrolujte odstín barvy(obr.3) Počítejte kapky činidla a v okamžiku, kdy dojde po přidání jedné kapky ke změně barvy vzorku z růžové na modrou je test ukončen. (obr.4) Počet kapek činidla (před změnou barvy) se rovná počtu stupňů celkové tvrdosi GH v německých stupních tvrdosti dGH. Jestliže se voda zbarví do modra již po 1. kapce znamená to, že tvrdost vody je menší nebo rovna 1º dGH Po skončení testu vylijte a vypláchněte odměrku pod tekoucí vodou.

Jak upravit požadovanou hodnotu GH v nádrži

Hodnotu GH je pro většinu chovaných rybek v akváriu vhodné udržovat v rozmezí 5º – 20º dGH. Vysokou hodnotu GH můžete snížit přidáním DAJANA PEAT GRANULES do Vašeho filtru, případně přidáním měkké (destilované, dešťové) vody. Hodnoty upravujte postupně ať nedochází ke stresovým situacím v nádrži. Při výměně nebo doplnění vody vždy přidejte náš přípravek DAJANA START PLUS a BIOFILTR.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí S 3/7/9 – uchovávejte obal vždy pečlivě uzavřený na chladném a dobře větraném místě. S 20/21 – nejezte, nepijte a nekuřte při používání S 24/25 – zamezte styku s kůží a očima

Mohlo by vás také zajímat…