Molucid

Přípravek proti šnekům

Přípravek k hubení nežádoucích druhů šneků, ve Vašem akváriu, které si čas od času přinesete s novými rostlinami či živou potravou. Výrobek nepůsobí na vajíčka, ale až na vylíhnuté živočichy a proto je jeho aplikaci nutno po čase zopakovat.

Kategorie:
.

Product Description

 

Dávkování

5 ml na 50 l akvarijní vody.


Aplikace

Při aplikaci vypnout filtr a silně vzduchovat. Uhynulé šneky z akvária odstraňujeme. Pro některé druhy a stadia vývoje je nutné aplikaci opakovat. Po aplikaci vyměnit polovinu vody v nádrži, vyprat filtr a přidat START+ a BIOFILTR.

Informace o balení:

Objem / Váha Balení EAN
ml g oz ks
20  20  0,68  25  8594000251934
 100  100  3,38  10  8594000250340
 250  250  8,45  5  8594000251606
500 500 3 8594000251613
1000 1000 3 8594000251019
5000 5000 1 8594000252276

Additional Information

SPECIFIKACE

Přípravek určený k vyhubení nežádoucích šneků a bezobratlích živočichů obecně, zavlečených do akvárií s rostlinami, případně potravou nalovenou v přírodě. I v minimální koncentraci spolehlivě zamezí množení nezmarů – hydra.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Razantnímu hubení šneků v akváriích je třeba věnovat maximální pozornost, zvláště ponecháme-li v nádrži rybky. Těla uhynulých šneků se začnou v teplé vodě akvária velmi brzy rozkládat a může dojít k otravě rybí osádky – proto po zákroku těla uhynulých živočichů co nejčastěji odtsraňujte.S akvarijními rostlinami si můžeme přinést také štíhlé vřetenkovité šneky, žijící skrytě ve vrstvě dna a tito se po vyhubení odstraňují obtížně – věnujte jim proto zvýšenou pozoronost.

UŽITÍ

Při zákroku začněte s dávkou uvedenou na etiketě. Ve vodách měkkých a kyselých se účinek přípravku zvyšuje! Při náhodném předávkování ihned vyměnit 1 akvarijní vody. Při opravdu nadměrném výskytu šneků doporučujeme provést zákrok bez rybí osádky – rybkám v náhradní nádobce filtrujeme a silně vzduchujeme a hlavně je nekrmíme! Rovněž přistínění je ku prospěchu; rybky se dříve zklidní. Po zákroku uhynulé šneky důsledně vysbírat, zvonem prokypřit a důkladně odsát dno, vyměnit 1 – 3 vody, nadávkovat START+ a BIOFILTR, vyčistit důkladně filtrační jednotku a uvést akvárium na původní hodnoty. S navrácením rybí osádky počkáme min. 2-3 dny – neobjeví-li se nálevníkový zákal vody, proměříme ještě pro kontrolu pH a obsah dusíkatých látek. Je-li vše v pořádku včetně teploty, rybky vpustíme zpět. Ryby hůře snášející těžké kovy: ryby dna – ancistrus, rineloricarie, sturisomy, pecoltie, sekavci apod (přímé exporty, gavůnci, tanichtis albonubes..). Původní dekorativní plže (Ampularia, Marisa) vraťte do akvária až po delší době – v náhradní nádržce vydrží neomezeně dlouho – a to postupně a sledujte jejich chování. Leží-li delší dobu na jednom místě, zatažen v ulitě, je pravděpodobné, že voda ještě obsahuje zbytkové množství přípravku. Je velmi vhodné akvárium ještě pár dní pozorně sledovat a zmíněné hodnoty znovu přeměřit. Akvarijním rostlinám přípravek neublíží, mohou jen občas dočasně pozastavit růst.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při práci s přípravkem dodržovat základní hygienická pravidla. Přípravek skladujte v chladnu a temnu a VŽDY MIMO DOSAH DĚTÍ!

Top