INSECT SUPERFOOD

NOVÉ SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVA ISF 
Během posledních 30-ti let jsme ušli dlouhou cestu. Jedni z prvních jsme uvedli na trh krmiva, která jako hlavní složku obsahovala hmyz. S hmyzem jsme při výzkumu a vývoji pracovali dále a v dnešní době je obsažen ve významné části našich základních krmiv včetně řady Worms, která v několika modifikacích a pod různými značkami v posledních třech letech dobývá svět. Nejvyšší standardy bezpečnosti potravin jsou v našem výrobním závodě již samozřejmostí. Špičkové výrobní technologie těch nejlepších švýcarských, německých, holandských, ale i českých technologických firem nám denně pomáhají vyrábět, balit a posílat krmiva do celého světa. K tomu nám široký okruh spolupracovníků denně vykouzlí úsměv na tváři… Ale o co nám jde především jsou rybičky. Při oslavě našeho významného jubilea posouváme hranice výživy rybek opět dále a představujeme unikátní řadu superprémiových krmiv INSECT SUPERFOOD.

V zásadě se jedná o skupinu receptur založených na udržitelných a obnovitelných zdrojích výhradně BEZ RYBÍ MOUČKY, které vedle pečlivě vybraných čtyř druhů hmyzu obsahují vysoce kvalitní ingredience, z nichž většina je v posledních měsících a letech považována za „superpotraviny“. Zásadní je MULTIBIOTICKÝ účinek krmiv, který zajišťuje soubor pečlivě nakombinovaných přísad podporujících trávicí systém a výrazné zvýšení objemu střevních bakterií, probiotických bakterií, které se v trávicím systému přirozeně vyskytují.

Jedním z výchozích záměrů při sestavování nové GAFF formule krmiv řady ISF bylo snížit hladinu dusíkatých látek ve vodě. Tedy omezit zbytkové množství krmiva v životním prostředí chovaných vodních živočichů, a zvláště pak množství exkrementů, které se svojí organickou podstatou v teplé akvarijní vodě rychle rozkládají na dusíkaté látky. Ty jsou často zásadní příčinou neúspěchů při chovech akvarijních živočichů v podobě rychlých otrav. Toto vše při zachování zdravého růstu ryb i jejich vitality, včetně výrazného zabarvení.

Při zkušebních testech byl kladen důraz na ochotu ryb ISF krmiva přijímat, byla sledována stravitelnost v závislosti na množství exkrementů, vitalita ryb a jejich vybarvení. Tyto ukazatele jsou považovány za základní vlastnosti při sestavování nových formulí potravy pro tak specifické vodní prostředí. Díky použití vybraných a odpovídajících přírodních surovin se záměr podařil s velmi uspokojivým výsledkem. Po krmení řadou INSECT SUPERFOOD jsou již po krátké době zřejmé známky dobré imunity a vitality. Z pohledu zažívání je navíc patrné, že konverze krmiva je výrazně vyšší než u předchozích prémiových řad, což prokazuje velmi dobré trávení.

JEDINEČNÁ GAFF FORMULE
GAFF FORMULA je náš termín používaný ke společnému označení Grain free a Fishmeal Free. To znamená, že krmivo je výhradně bez obilovin a rybí moučky.
Proč jsme se rozhodli jít právě touto cestou?

Rybí moučka používaná v krmivech pro ryby je produktem celosvětového odchytového rybolovu, který v posledních letech dosahuje objektivně neúnosné úrovně. Průmyslový rybolov a uměle vytvářené chovné farmy mají obrovský dopad na životní prostředí z hlediska znečišťování, poškozování přirozených vodních i pobřežních ekosystémů, šíření nemocí a parazitů a postupné vymírání různých druhů živočichů. Poptávka neustále stoupá a nedostatečná regulace v podobě zákonů a jejich dodržování není dostatečná. Vzniká katastrofa globálního měřítka, kterou je potřeba řešit.
Do velké míry je ale tento problém ovlivnitelný člověkem, politikou a kulturou. Tato oblast má dokonce větší vliv než například počasí, roční období nebo jiné přírodní zásahy. Proto jsme se rozhodli přiložit ruku k dílu a hledáním alternativních zdrojů se snažíme pomáhat v boji proti ničení mořských ekosystémů.

Zrna jsme nahradili jinými lepšími rostlinnými zdroji, o kterých, stejně jako nahrazení rybí moučky hmyzem, píšeme podrobněji níže. Vzhledem k absenci obilovin je krmivo klasifikováno jako hypoalergenní – nezpůsobuje alergické reakce u zvířat. To snižuje riziko jakékoli nesnášenlivosti krmiva na minimum.

Top