Rostliny v akvaristice, umělé rostliny a holandská akvária

Protože se v některých akvárií­ch chovají­ ryby, které zrovna neuctí­vají­ praktické a estetické přednosti rostlin, dají­ se použí­t pro dekoraci rostliny umělé. Tedy, umělé v tom pravém slova smyslu, tedy z plastu. Pomineme teď otázku, zda je rostlina z umělé hmoty v akváriu zrovna estetickým klenotem. Musí­m se přiznat, že když jsem kdysi poprvé slyšel […]

Více

Má to smysl !

Je tomu již ví­ce než dvacet let, kdy se mě jeden zákazní­k v akvaristice zeptal: „A jaký to má vlastně smysl, pěstovat ty rybičky?“ Mrzelo mě jen, že onen tázají­cí­ byl redaktorem od novin. Psal se rok 1985. Již tenkrát jsem měl jakési nutkání­ lidem vysvětlovat a upozorňovat je na význam a krásu akvaristiky. Zvláště […]

Více

Rostliny v akvaristice, dusičnany a to ostatní­

V minulém článku jsem popisoval důvody, proč bychom pří­tomnost rostlin v akváriu neměli podceňovat. Zmí­nil jsem se též o dusičnanech a dusitanech. Dopis, který jsem obdržel, mimo jiné připomněl, že bych se měl o těchto důležitých veličinách zmí­nit podrobněji. Činí­m tak ihned, i když se v budoucnu budu vší­m co a jak se v akvaristice […]

Více

Rostliny v akvaristice

Poznámka: Tento článek pojednává o rostlinách, bude-li přesto někdo tvrdit, že lze chovat ryby bez rostlin, bude mí­t pravdu. Je tomu již téměř 35 let co jsem doslova hltal první­ články o akvaristice. š lo mi tehdy hlavně o ryby, rostliny jsem dosti dlouhou dobu jaksi přehlí­žel. Vše vlastně nastartovalo, když jsem se naučil první­ […]

Více

Chlupáči a šupináči

Setkal jsem se za mé praxe s mnoha chovateli snad všeho, co se chovat dá. Zají­mavé bývají­ reakce majitelů „chlupáčů“, těch je asi nejví­ce, na debaty s akvaristickou tématikou. Mnoho odpovědí­ na úvahy o rybách bylo o porovnávání­ ryb a chlupatých mazlí­čků. Např. „S rybou se nepomazlí­š.“ Mnohokrát jsem v obchodě řešil se zákazní­ky, hlavně […]

Více

Top