Vzkazy (2)

Pro pana Pavla1, Pavla2, Anetu a všechny ostatní­. Protože mi shodou okolností­ přišlo v poslední­ době několik dotazů na chov i odchov teter neonových, uvedu článek o nich hned v druhé polovině ří­jna. Na dotaz: „Jak chovat nitěnky“, bohužel nemohu dát uspokojivou odpověď, protože veškeré pokusy s chovem těchto potřebných červí­ků skončily prozatí­m nezdarem. Povede-li […]

Více

Pozor na překrmování­ (2)

Začněme u živé potravy, i když v dnešní­ době značně ubývá těch, kteří­ si vyjedou k rybní­ku či jiné nádrži pro plankton. Musí­m se zmí­nit o tom, že živá potrava je mnoha akvaristy zavrhována, ale mnozí­ na ni nedají­ dopustit. Nejen z vlastní­ zkušenosti ale ví­m, že mnoho druhů ryb by nebylo dodnes v akvárií­ch […]

Více

Vzkazy (1)

Chtěl bych tí­mto reagovat na jeden krátký, leč smutný a bohužel častý pří­běh z poslední­ doby. Pani Eva si mi po telefonu stěžovala na špatné rady prodavače v odborném obchodu. Jednalo se o doporučení­ kombinace různých druhů ryb při nákupu. Paní­ Eva je začáteční­k a spí­še než pro sebe, zařizuje akvárium pro svého vnoučka. š […]

Více

Pozor na překrmování­ (1)

Toto téma je velmi diskutovaným problémem mezi akvaristy a také snad v každé akvaristické publikaci. Není­ divu, jedná se o základ úspěchu v chovu i odchovu akvarijní­ch ryb. Tento článek nebude dávat rady jak krmit jednotlivé druhy ryb, ostatně, na to by nestačila ani celá kniha. Chtěl bych zde ale upozornit na některá pravidla a […]

Více

Vzkazy

Dobrý den, děkuji všem co reagují­ na mé články a dovolí­m si odpovědi shrnout. Od doby, kdy jsem zveřejnil moji adresu a moje tel.č., přesunuly se dotazy a kontakty jaksi do osobní­ úrovně. Kdysi, když jsem začí­nal psát články s akvaristickou tématikou pro začáteční­ky a i později, když jsem dí­ky mým článkům začal komunikovat i […]

Více

Rostliny v akvaristice 4, Echinodory

Mám-li psát o rostlinách rodu Echinodorus z čeledi Alismataceae-žabní­kovité, budu tedy psát o jedněch z nejznámější­ch a zároveň nejkrásnější­ch rostlin v akvaristice uží­vaných. Jedná se o rostliny, které jsou rozší­řeny převážně na území­ tropické Ameriky, ale je nutné napsat, že v poslední­ době se uvádí­ rozší­ření­ i na kontinentě africkém a to tří­ druhů tohoto […]

Více

Rostliny v akvaristice, umělé rostliny a holandská akvária

Protože se v některých akvárií­ch chovají­ ryby, které zrovna neuctí­vají­ praktické a estetické přednosti rostlin, dají­ se použí­t pro dekoraci rostliny umělé. Tedy, umělé v tom pravém slova smyslu, tedy z plastu. Pomineme teď otázku, zda je rostlina z umělé hmoty v akváriu zrovna estetickým klenotem. Musí­m se přiznat, že když jsem kdysi poprvé slyšel […]

Více

Má to smysl !

Je tomu již ví­ce než dvacet let, kdy se mě jeden zákazní­k v akvaristice zeptal: „A jaký to má vlastně smysl, pěstovat ty rybičky?“ Mrzelo mě jen, že onen tázají­cí­ byl redaktorem od novin. Psal se rok 1985. Již tenkrát jsem měl jakési nutkání­ lidem vysvětlovat a upozorňovat je na význam a krásu akvaristiky. Zvláště […]

Více

Rostliny v akvaristice, dusičnany a to ostatní­

V minulém článku jsem popisoval důvody, proč bychom pří­tomnost rostlin v akváriu neměli podceňovat. Zmí­nil jsem se též o dusičnanech a dusitanech. Dopis, který jsem obdržel, mimo jiné připomněl, že bych se měl o těchto důležitých veličinách zmí­nit podrobněji. Činí­m tak ihned, i když se v budoucnu budu vší­m co a jak se v akvaristice […]

Více

Rostliny v akvaristice

Poznámka: Tento článek pojednává o rostlinách, bude-li přesto někdo tvrdit, že lze chovat ryby bez rostlin, bude mí­t pravdu. Je tomu již téměř 35 let co jsem doslova hltal první­ články o akvaristice. š lo mi tehdy hlavně o ryby, rostliny jsem dosti dlouhou dobu jaksi přehlí­žel. Vše vlastně nastartovalo, když jsem se naučil první­ […]

Více

Top