Červen, 2020

Vzkazy 2020/16

09/2011, to je článek právě o akvaristické profesi jako zaměstnání a protože je opakování matka moudrosti, některé údaje zopakuji. Toto téma je stabilní, podobně jako zakládání akvária a první zákaly… Přichází mi do pošty průběžně s tím, že si myslím něco o výstřelech do tmy. V článcích je toto téma popsáno poměrně podrobně a stačí […]

Více

Akvárium bez techniky, hit posledních let

Jsem tu dnes za druhou stranu, i když ne tak docela. Akvárium bez techniky nelze provozovat. Bohužel ti „stateční“ autoři na všemožných stránkách internetu mají na mysli akvárium bez filtrace, nebo bez vzduchu, který je generován vzduchovacími kompresorky. „Bez techniky“ je bohužel velmi zavádějící pojmenování věci a dokonce pod tímto názvem, nebo podobným, existuje snad […]

Více

Rostliny včera a dnes

Je to až neuvěřitelné, jak se po jednu generaci změní nejrůznější pohledy na akvaristiku. Ještě před několika desetiletími jsme neměli, krom několika málo druhů, v akváriích snad jinou rostlinu, než kryptokorynu červenou (Cryptocoryne affinis), a dnes ji mladí akvaristé téměř neznají. Lépe řečeno, v akváriích se vyskytuje poměrně zřídka. Její porosty byly skutečně skvělé a […]

Více

Vzkazy 2020/15

Málokdy poznám z dopisu, kolik je pisateli let, a přitom je to poměrně důležité. Je možné tyto údaje odvodit od stylu psaní, pravopisných chyb atd., ale to je tak všechno. Z popisu problému pak zvládám odhadnout, jak je akvarista pokročilý a jak s ním komunikovat. Je to zkrátka pouze polovina údajů, které začasto potřebuji ke […]

Více

Top