31 srpna, 2019

Velmi citlivé téma – akvaristika jako hlavní příjem

Zvolte si nosný program. To je prostá věta, která je ale velmi důležitá všude tam, kde se akvaristé chystají na dráhu profesní. Je to věta, která v sobě skrývá podstatu celé věci. Hned vzápětí je na řadě posouzení situace, tedy vzetí v úvahu možnosti našeho chovatelského vybavení a s tím pokud možno znale odhadnout, co […]

Více

Top