8 června, 2014

Filtry – pokračování

V minulém článku jsem orientačně popsal filtry poháněné čerpadlem a dnes bych rád pokračoval s ostatními typy filtrů. Jen bych rád k tomuto opět připomněl, že o funkci filtrů jsem se i v Článcích zmiňoval již vícekrát, jak o jejich významu tak i jejich funkcích, a tak je snadné vyhledat další informace známým způsobem, a […]

Více

Top