Je to starý a zbytečný problém

Nerostoucí rostliny, řasy, zákaly vody…Kolikrát jsem se již o podobných otázkách na těchto stránkách zmiňoval a je to tu zase. Budu-li ale v zamyšlení pokračovat, musím přiznat, že to je oříšek téměř nekonečný a bude se o něm psát do té doby, než praxe pokročí tak...