Macropodus opercularis (rájovec dlouhoploutvý)

Někdo by mohl namítnout, že o této legendární rybě již bylo vše napsáno. Nejsem si jist, že vše, ale mnohé jistě. Vždyť je to snad první akvarijní ryba, která byla pro akvarijní účely, krom závojnatek, v Evropě rozmnožena. V tomto článku bych rád některé známé...