Duben, 2007

O jedné akvaristické legendě (3)

V druhém dí­le jsem se zmí­nil o změnách v chování­ ryb, chovaných po mnoho generací­ v akvárií­ch Všimněme si tedy oněch skupin(kategorií­), o kterých jsem již psal. Jde o to, že některé ze sestavených párů jsou jaksi blí­že svému objevení­ a „vzpomenou“ si ještě na své původní­ chování­ při výtěru. Jikry po výtěru tedy hlí­dají­ […]

Více

O jedné akvaristické legendě (2)

Předpokládám, že jste po Velikonocí­ch v pořádku(hlavně chovatelky z našich řad), a že se opět můžete plně věnovat svým miláčkům nejen v akvárií­ch. Minule jsme skončili nákupem mladých ryb druhu Pterophyllum scalare pro budoucí­ chov. Máte-li opravdu v úmyslu skaláry v budoucnu odchovávat, pořiďte si nejméně deset, ale lépe ještě ví­ce mladých jedinců. Jde o […]

Více

O jedné akvaristické legendě (1)

Všem chovatelům a akvaristům zvlášť, posí­lám hezký pozdrav a přání­ klidně prožitých Velikonoc. Zvláště potom všem chovatelkám! (Věřte, že to nemyslí­m zlomyslně.) Další­ dotaz je z oblasti vytí­rání­ ryb, konkrétně skaláry amazonské(Pterophyllum scalare). Musí­m hned na začátku napsat, že vždy popisuji vlastní­ praktiky, vlastní­ zkušenosti. Mnohokrát jsem uvedl, že co akvarista, to originál. Pravda ale […]

Více

Vzkazy (16)

Zdraví­m všechny obdivovatele pří­rody a krásných zví­řátek zvlášť. Hned zprvu bych rád objasnil jednu rutinní­, nejen akvaristickou praktiku. Ti z Vás, kdo lepení­ samolepí­cí­ tapety na zadní­ sklo akvária mají­ již zdárně za sebou prominou, ale sám jsem se kdysi zoufale snažil nalepit „samolepku“ na zadní­ sklo a dopadlo to tragicky. Až po předvedení­ této […]

Více

Pijavice – chobotnatky a pijavky

Pamatuji si na začátek mého akvaristického studování­, kdy jsem hltal z knih, nejen o akvaristice, a snažil se pojmout co možná nejví­ce vědomostí­. Záhy jsem přišel na to, že akvaristika nemusí­ být pouze druh zábavy a už vůbec ne obor výhradně o rybách. Mnohokrát jsem již psal, že se akvaristika dotýká mnoha zdánlivě nesouvisejí­cí­ch oblastí­, […]

Více

Top