Leden, 2007

Jak dýchají­ ryby?

Na jedné akvaristické burze, koncem minulého roku, jsem byl náhodným svědkem debaty několika akvaristů, kteří­ řešili téma pomocného dýchání­ u ryb. Názorů bylo ví­ce a tak mě napadlo, že se v některém článku pokusí­m o tomto tématu zmí­nit. Tento námět je poměrně rozsáhlý, ale uvedu alespoň základy. Ve škole se děti všeobecně učí­, že ryby […]

Více

Vzkazy (11)

Právě se vzpamatovávám ze ztráty všech dat v mém počí­tači, který vlastně přestal existovat. Téměř týden jsem řešil jeho obnovu a až dnes se to zdařilo. Pochopitelně šlo o záhadnou závadu(celý shořel), kterou prý nepamatuje ani onen mechanik, jenž vyměňoval shořelé součástky i pří­slušenství­. Takže se omlouvám za zpožděné odpovědi na dotazy. Až dnes jsem […]

Více

Hodláte si slepit svoje vlastní­ akvárium? (2)

V minulém dí­lu jsme uzavřeli pojednání­ o lepidlech, která se na lepení­ akvárií­ použí­vají­ a zbývá nám tedy ještě výběr skla a samotná technika lepení­. Rád bych nejprve upozornil na to, že výběr skla nezávisí­ pouze na jeho rozměrech. Pochopitelně, že tloušťka skla se volí­ podle rozměrů lepené nádrže a je jasné, že čí­m větší­ […]

Více

Vzkazy (10)

Jano S., kamí­nky a mušle od moře do sladkovodní­ho akvária nepatří­! Ovlivňují­ zásadně chemismus vody a pro většinu tropických sladkovodní­ch ryb a rostlin ji tvoří­ téměř neobyvatelnou. Na dno jako substrát se použí­vá tří­děný křemičitý štěrk(kačí­rek) velikosti zrn přibližně 0,5 – 1 cm, i hrubší­. Mimochodem, tento štěrk se dá zakoupit v téměř každém odborném […]

Více

Hodláte si slepit svoje vlastní­ akvárium? (1)

Během minulého roku jsem odpoví­dal na mnoho různorodých dotazů, které se týkaly ví­ce či méně akvaristiky. Je pravda, že akvaristika je obor složený z mnoha jednotlivých odborností­, zdánlivě spolu nesouvisejí­cí­ch. Nejde zdaleka jen o znalosti živočichů a rostlin, které chceme chovat či pěstovat. Budete-li se snažit proniknout ví­ce do hloubky akvaristiky, velmi brzy zjistí­te, že […]

Více

Nejen rybičky

Během vánoční­ch svátků jsem odpoví­dal na konkrétní­ dotazy a některé se objevily i v rubrice články, jako samostatný námět. Co se ale neobjevilo, byly dva dotazy, které jsou s akvaristikou spjaté pouze při velké fantazii, zvláště ten první­. 1. Nešťastná pani se v zoufalosti ptala na nejjednodušší­ způsob usmrcení­ kapra. Když jsem se zeptal, proč […]

Více

Top