27 prosince, 2006

Voda „normální“ a voda vývojová (2)

Použijeme-li tedy pro vodu vývojovou jako základ vodu demineralizovanou, musí­me jí­ vrátit některé hodnoty potřebné k tomu, aby jikry byly schopny vývoje. Můžeme tak učinit několika způsoby. Předem je ale nutné si osvojit techniku měření­ všech potřebných hodnot vody(uvedeno v první­m dí­lu). 1. Voda demineralizovaná (demi voda), smí­chaná v určitém poměru s vodou pří­rodní­. Pří­rodní­ […]

Více

Top