2006

Hemigrammus rhodostomus – novoroční­ rybka

Tato nádherná hejnová rybka, velikosti něco málo přes čtyři centimetry, je známa již ví­ce jak osmdesát let. Pochází­ z dolní­ho toku řeky Amazonky. Její­ krása vynikne v hejnu, ve kterém je její­ projev přirozený a vybarvení­ nejintenzivnější­. Jednotlivě chované ryby se skrývají­ a jsou méně vybarvené. Stalo se mi, že jsem zapomněl jednu rhodostomu v […]

Více

Voda „normální“ a voda vývojová (2)

Použijeme-li tedy pro vodu vývojovou jako základ vodu demineralizovanou, musí­me jí­ vrátit některé hodnoty potřebné k tomu, aby jikry byly schopny vývoje. Můžeme tak učinit několika způsoby. Předem je ale nutné si osvojit techniku měření­ všech potřebných hodnot vody(uvedeno v první­m dí­lu). 1. Voda demineralizovaná (demi voda), smí­chaná v určitém poměru s vodou pří­rodní­. Pří­rodní­ […]

Více

Přání­ pro Vás

Hezký sváteční­ čas všem akvaristům i neakvaristům na stránkách Dajana Pet. Z Vašich reakcí­ ví­m, že se Vám již podařily, na základě zveřejněných článků, první­ odchovy tetry neonové. Velmi mě to potěšilo a doufám, že články Vám budou v novém roce platné zrovna tak, jako v tomto. Tak tedy ještě jednou, sváteční­ dny prožijte ve […]

Více

Voda „normální“ a voda vývojová (1)

Mohl bych opsat, nebo napodobit snad stovky článků, které jsou na toto téma již napsány v časopisech a knihách. V poslední­ době je jich jistě mnoho i na internetových stránkách, ale rád bych spí­še shrnul podstatná fakta pro širší­ čtenářskou veřejnost, začí­nají­cí­ akvaristy a také jako reakci na dotazy, které mi přišly hlavně po vydání­ […]

Více

Vzkazy (9), padákové rybičky

Možná se to mnohým bude zdát podivné, ale „padákové rybičky“ opravdu existují­. Je to pochopitelně přenesené pojmenování­ jedné krásné ryby z čeledi Atherinidae. Jedná se o rybu Glossolepis incisus(gavůnek lososový). Pojmenován je tak podle červenooranžové barvy podobné zbarvení­ masa lososa, kterou je v dospělosti obdařen samec. Pochází­ z Nové Guineje z jezera Sentani. Zají­mavé je, […]

Více

Výtěry jednoduché i složitější­

Mám-li shrnout dnešní­ téma do ucelené odpovědi, měl bych se nejdří­ve zmí­nit o jednotlivých dotazech. Pan Petr by rád pronikl do tajů výtěrů. Konkrétně: kdy se mají­ dát ryby vytří­t a jak zajistit, aby chovné ryby nepozřely jikry? Pan Jindřich vytí­rá sice pravidelně, ale zákal vody maří­ jeho snažení­. Potěr téměř všechen uhyne. Doslova: „Druhý […]

Více

Ještě něco o závojnatkách

Dnes bych rád reagoval na dotaz paní­ Dagmar. Týkal se závojnatek umí­stěných ve dvacetilitrovém akváriu. Slí­bil jsem, že odpověď zveřejní­m brzy a tady je. Stále diskutované závojnatky jsou jedny z nejdéle chovaných a šlechtěných okrasných ryb. Tyto krásné ryby mají­ mnoho vyšlechtěných forem a důležité je, že rozhodně ne všechny mají­ stejné nároky. Shodou okolností­ […]

Více

Vzkazy (8)

Tento článek věnuji nešťastné paní­ Jiřině, která mi telefonovala svůj problém a které jsem slí­bil odpověď již v tomto týdnu. Jde o klasický a stále dokola diskutovaný problém s novým akváriem, pořizovaným začáteční­kem. Odpoví­dám na něj z toho důvodu, že nepovedené začátky jsou mnohdy tragédií­ pro chovaná zví­řata a zároveň pří­činou zmařené chuti pokračovat s […]

Více

Vzkazy (7)

Jako reakci na článek o profesionální­ch chovech z 10. listopadu, mi přišla otázka od pana Františka. Týká se časové náročnosti na práci s chovem ryb. V této odpovědi nemohu uvádět jednotlivé rozvrhy hodin při odchovu akvarijní­ch ryb, to si již musí­ každý podle stylu chovu rozvrhnout sám. Musí­m Vás ale upozornit, že časově je tato […]

Více

Tetra neonová (4)

Máme-li za sebou úspěšný výtěr a ošetřené jikry, přibližně po pěti dnech se malé rybky dostávají­ z fáze strávení­ žloutkového váčku(eleuterembryonální­ fáze) do stádia larvální­ho(protopterygiolarvální­ fáze). Typické pro toto stádium je, že plůdek nemá ještě dělené ploutvičky, ale jeho tělo má lem, který ploutve nahrazuje. V tomto stadiu se již plůdek shání­ po potravě. Tento […]

Více

Top